Hjärtläkarförbundet i USA varnar för cannabis

DALLAS, TEXAS. Amerikanska hjärtläkarförbundet, avråder i en ny rapport alla med hjärtbesvär från att röka tobak och cannabisprodukter. Risken ökar även att bli svårt sjuk vid corona-smittad.

American Heart Association (AHA) har publicerat en 22 sidor lång rapport[i] om den vetenskapliga dokumentationen för cannabis. Det gäller både rekreationellt och medicinskt bruk. Rapporten har en särskild inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. Huvudförfattaren, farmakologiprofessor och folkhälsoexperten Robert L. Page II, har skrivit rapporten tillsammans med åtta kollegor inom det medicinska området.

Inledningsvis konstateras att cannabis har potentiell terapeutiska egenskaper, främst genom den rusgivande substansen THC och den icke rusgivande CBD, cannabidiol. Eftersom attityden till drogen snabbt har ändrats och att den legaliserat i Uruguay och Canada, samt i flera USA-delstater, har bruket ökat kraftigt, särskilt bland unga. Åldersgruppen 18-25 år har den högsta konsumtionen.

”Vår förståelse av säkerheten och effektiviteten av cannabis” skriver Page och hans medarbetare, ”har begränsats i decennier av det internationella förbudet och fortsätter att vara begränsat i USA genom att cannabis alltjämt är klassificerat son narkotika i Schemalista l”.

Även om förbudet, enligt författarna försvårat forskningen varnar de för att drogen kan vara ett folkhälsoproblem. Visserligen kan cannabis ha nyttiga egenskaper, men till dem hör inte påverkan på hjärta och kärlsystem.

Rapporten går noga igenom vad vetenskapen kommit fram till på just det området. THC stimulerar det sympatiska nervsystemet, och hämmar det parasympatiska[ii] via CB1-receptorerna i hjärnan. Det innebär ökad puls, ökat syrebehov i hjärtmuskeln och höjt blodtryck. Detta kan i sin tur leda till hjärtinfarkter, rytmrubbningar och stroke. CBD, däremot dämpar pulsen och vidgar istället för att dra ihop blodkärlen.

Jämfört med tobak har rökning eller inhalering av cannabis, oberoende av THC-innehåll, visat sig ge en femdubbling av kolmonoxid-hemoglobinet vilket försvårar syretransporten i blodet och samtidigt en tredubbling av tjärinnehållet i röken.

Eftersom den pågående pandemin av covid-19 också ger inskränkningar i lungfunktionen är cannabisrökare särskilt illa ute om de blir infekterade med detta virus.

AHA:s råd blir därmed att alla med hjärt- och kärlproblem, högt blodtryck och lungsjukdomar bör helt avstå från all rökning inklusive e-cigaretter, av både tobak och cannabis. Dessutom ökar alltså risken att bli svårt sjuk om man får corona.

En studie visar att risken att hamna i respirator eller att dö ökar med 2,4 gånger för en tobaksrökare.[iii] Om detta gäller även för cannabisrökare vet man ännu inte.

• Fotnoter: [i] Robert L. Page II et al (2020). Medical Marijuana, Recreational Cannabis and Cardiovascular Health, A Scientific Statement From the American Heart Association https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIR.0000000000000883

[ii] De ingår båda I det autonoma nervsystemet, det som vi inte kan styra med viljan. Bl.a. blodomlopp, hjärta och matsmältning. Det sympatiska ökar t.ex. pulsen och minskar mag-tarmaktiviteten, det parasympatiska verkar tvärtom.

[iii] Vardavas CI, Nikitara K. COVID-19 and smoking: a systematic review of the evidence. Tob Induc Dis. 2020;18:20. http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-and-smoking-A-systematic-review-of-the-evidence,119324,0,2.html

Etiketter:

Annonser