Nätverket WFAD växer

WIEN Ett 60-tal nya organisationer blev medlemmar i World Federation Against Drugs som hade kongress i söndags. Ett skarpt uttalande antogs också mot legalisering av cannabis.

Vid kongressen som hölls strax efter World Forum i söndags, så omvaldes Sven-Olov Carlsson till internationell president i det drogrestriktiva globala nätverket.

Eze Eluchie från Paddi Foundation i Nigeria gjorde flera inlägg.
Eze Eluchie från Paddi Foundation i Nigeria hade flera inlägg.

Ett 60-tal nya medlems-organisationer invaldes också – många från Afrika, men även flera från Peru, Pakistan och Sverige. Det Stockholmsbaserade nätverket har nu 168 organisationer i alla världsdelar och är språkrör för ideella föreningar som arbeta för en narkotikafri värld.

Nya svenska medlemsorganisationer som gått med är bland andra Insamlingsstiftelsen Choice, Svenska Narkotikapolisföreningen och Ungdomens Nykterhetsförbund.

UNF arbetar mycket med drogfrågor och vill komma med på den internationella arenan i narkotikafrågor och får se vad vi lära av utbytet. Legalisering skulle i högsta grad påverka oss ungdomar, sade Hannele Danielsson-Meréus, 20 år, politisk assistent på nykterhetsrörelsens Brysselkontor, till Drugnews.

En ny medlemsorganisation som också valdes in i Wfad är Active (Socriety Friendship and Peace) Europe, som arbetat mest med alkoholfrågor.
– Vi vill vara med och ta debatten och tror narkotikaarbetet kan lära av alkohol att förändra normer. Vi får tillgång till en global rörelse där vi kan lyfta frågor om barns och ungas rätt till trygga miljöer och få utvecklas till sin fulla potential. Det står droger i vägen för, sade Julius Kramer, 21 år, från Active till Drugnews.

Han hoppas att Wfad kan bli en plattform för att möta ungdomar från hela världen.
Är det lite för gubbigt och gummigt här?
– Jo absolut, men det vi kan vara med och ändra på, svarad Julius.

Wfad-kongressade i Wien
Wfad-kongressade i Wien

På kongressen uppmanades deltagarna att blir mer aktiva och ta drogdebatten, både på internet och ute i samhället.
Ett uttalande antogs på kongressen och stor oro uttrycks för de legaliseringsvindar som tilltagit i världen. Wfad varnar för såväl att tillåta rekreationsbruk av cannabis som röka plantan som ”medicinsk marijuana”.

”FN-konventionerna tillåter helt klart inte legalisering, vilket länders regeringar måste känna till. Vi behöver förebygga droganvändning, inte uppmuntra den”, anser Wfad.

Denna vecka är nätverket aktivt under CND-mötet i Wien där en deklaration ska förberedas av medlemsländernas regeringar inför det stora FN-mötet Ungass nästa månad i New York. Åtminstone tre sidoarrangemang är Wfad med och anordnar, bland annat om ungas situation och att skydda barn från narkotika.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Annonser