Omogna skolbarn får adhd-diagnos?

STOCKHOLM Barns som föds sent på året får mycket oftare en adhd-diagnos och läkemedelsbehandling än barn som är födda tidigare på året. Adhd eller omognad?, är frågan som reses med Socialstyrelsens nya statistik på bordet.

Adhd är en omstridd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (som påverkar bl a koncentration och uppmärksamhet) som uppmärksammats allt mer. Diagnostisering och behandling med ofta narkotikaklassade läkemedel har ökat kraftigt bland barn senaste åren.

Men nu visar statistik över barn och unga födda åren 1986-2001 på anmärkningsvärda skillnader utifrån när på året de föddes.

Det är Dagens Nyheter som bett Socialstyrelsen ta fram siffrorna. Dessa visar att pojkar födda i december månad har 34 procent högre risk att diagnostiseras för adhd än barn födda under första halvåret, enligt patientregistret.

Tendensen i läkemedelsregistret är densamma – 35 procent fler pojkar födda i december får adhd-medicin än snittet för de som föddes tidigt på året. Och av barn födda årets sista tre dagar behandlas 39 procent fler med adhd-läkemedel än de som föddes på nyårets tre första dagar.

Även för flickor upprepas mönstren, men skillnaderna mellan tidigt och sent födda är inte lika stora, rapporterar DN.

Andra studier i USA och Kanada har pekat på att det är de yngsta barnen som oftast får adhd-diagnos, oavsett när skolstarten sker på året.
– Det kan handla om omognad. De sent födda pojkarna klarar inte att möta skolans krav, säger Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Han menar att barnen inte behövt få svåra problem om skolan stöttat dem mer utifrån sina egna förutsättningar.

På Adhd-centrum i Stockholm är reaktionerna förvånande. Över 4 000 barn med diagnosen har hittills fått stöd där.
– Vi tror inte att barn födda sent på året överdiagnostiseras. Snarare kanske barn födda tidigt på året får diagnosen för sällan, säger Agneta Hellström, chef för centret, till tidningen.
Hon har sett att allt fler skolor numer kräver att barn har en diagnos innan extraresurser sätt in.

Etiketter:

Annonser