Ökad resandeinförsel efter slopade restriktioner

HELSINGFORS Sedan Coronarestriktionerna upphört har privatimporten av alkohol till Finland ökat, medan internethandeln från utlandet minskat. Det visar nya siffror från finska Institutet för hälsa och välfärd.

Sedan Finland under 2022 succesivt avvecklade coronarestriktionerna har resandeinförseln av alkohol ökat mycket kraftigt. Under 2022 köpte finländarna 36,9 miljoner liter alkoholdrycker under sina utlandsresor, eller 4,0 miljoner liter omräknat till 100 procent alkohol, enligt ett pressmeddelande från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Det betyder att resandeinförseln av alkoholdrycker ökade med cirka 174 procent jämfört med året innan.

– Även om ökningen av resandeinförseln är våldsam, importerades 37 procent mindre alkohol från utlandet förra året omräknat till 100 procent alkohol än före coronapandemin 2019, säger THL:s ledande expert Thomas Karlsson.

När det gäller internetförsäljning från utlandet har den minskat 2022 jämfört med året innan. Ifjol köpte finländarna 23 miljoner liter alkoholdrycker från utländska nätbutiker, motsvarande 2 miljoner liter ren alkohol.  Det innebär en minskning med 22 procent jämfört med föregående år.

Annonser