Blygsam prishöjning på Systembolaget

Det blir måttliga höjningar av Systembolagets priser från den 1 september. Enligt TT hamnar den genomsnittliga höjningen på 1,2 procent.


I juli förutspåddes att Systembolagets prishöjning i höst skulle kunna bli rekordstor, bland annat beroende på en försvagad krona. Så blir inte fallet. Den genomsnittliga höjningen på 1,2 procent är både lägre än den som gjordes i september i fjol och höjningen från 1 mars i år. Höjningen i mars landade på ungefär 3 procent.

Systembolaget tillåter leverantörerna att justera sina priser två gånger per år. Det innebär sedan prisjusteringar i butik den 1 mars och 1 september.

Ulf Sjödin, ansvarig för sortimentet på Systembolaget, uppger för TT att den högsta höjningen blir på vin, som igenomsnitt ökar med 1,5 procent. Priset för öl ökar minst, blygsamma 0,4 procent.
De exakta priserna för olika produkter tillkännager inte Systembolaget, eftersom de då skulle riskera hamstring.

Annonser