Kratom orsakar dödsfall i USA

Växten kratom innehåller russubstanser och har som torkat pulver blivit populärt bland amerikanska skolungdomar. Men ny sammanställning över överdos-dödfall visar att koppling till kratom förekommer oftare.


Kratom är en växt med det latinska namnet Mitragyna speciosa. Den växer naturligt i exempelvis Malaysia och Thailand. I båda länderna är den förbjuden. För att framkalla ruseffekter tuggas bladen eller mals ner och sväljs i dryck. Torkade blad kan även rökas.

I dagens västerländska ruskultur utbjudes kratom vanligen som nermalt pulver i genomskinliga gelatinkapslar. I USA har det sålts som örtmedicin eller växtbaserat kosttillskott. Det har blivit populärt bland collegestudenter, som ofta intar pulvret med grönt te.

Kratom innehåller flera substanser som är rusframkallande. Tidigare har man främst fokuserat på mitragynin. Under senare tid har man funnit att 7-hydroxymitragynin är starkare rusframkallande.

Ruseffekterna hos kratom varierar med dosen. Vid mindre mängder är medlet stimulerande med bland annat en känsla av ökad energi, mer alert sinne, bättre social förmåga och mindre oro. Vid högre doser kan effekterna kännas dämpande och smärtlindrande. Biverkningar av kratom-påverkan kan vara kramper, leverskador och abstinensreaktioner.

Nyare forskning har visat att några substanser i kratom har opioideffekter. Det gör att kratom har potential för beroendeutveckling. Patienter har också lärt sig att bruka kratom för att dämpa opioidabstinens. En blandning av kratom med en opioid (O-desmethyltramadol (O-DSMT)), med vardagsnamnet ”krypton”, är känd sedan tidigare och har orsakat dödsfall i Sverige.

Kratom – här torkad o strimlad – säljs bl a över nätet under förespegling att det kan hjälpa vid oro, ryggsmärtor, kronisk smärta eller ledinflammation. Foto via Wikipedia

USA:s centralmyndighet för sjukdomskontroll (CDC) har nyligen gjort en aktualiserad sammanställning över dödsfall där man påvisat spår av kratom. Antalet slutade på 91 dödsfall i 21 delstater, av vilka sju hade spår av enbart kratom, rapporterar Fox News.

I en annan studie fann amerikanska livsmedels- och läkemedelverket (FDA) spår av bl.a. bly och nickel i kratom. Verket varnar för att långvarigt bruk kan skapa problem genom att metallerna ackumuleras.

Kratom som växtberedning har veterligen ingen godkänd användning i modern medicin.

Missbruk av kratom synes vara av ringa omfattning i Sverige. Under senare år har Giftinformationscentralen (GIC) varje år endast fått in en handfull förfrågningar.

I Sverige är mitragynin narkotikaklassat, men ej kratom eller 7-hydroxymitragynin.

Annonser