Nu blir det hårdare reglering av vitt snus

Efter en ökad användning bli det hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter. Från och med den 1 augusti är det förbjudet att sälja så kallat vitt snus till den som är under 18 år och inte marknadsföras till den som är under 25 år.

 

Det tobaksfria snuset har ökat kraftigt i popularitet sedan det introducerades i mitten av 2010-talet. Särskilt i de yngre åldersgrupperna har det slagit igenom och ungefär 13 procent av 17–29-åringarna använder det dagligen. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaforskning, CAN som presenterades i juli. Till skillnad mot vanligt snus är det lika vanligt att unga kvinnor använder vitt snus, som att unga män gör det.

Regeringens förslag  att reglera försäljningen av vitt snus fick i huvudsak stöd av riksdagen. Reglerna innebär att det blir förbjudet att sälja vitt snus till den som är under 18 år. Den nya lagen innehåller också begränsningar för marknadsföring. Dock landade regeringen och riksdagen inte i ett förbud mot marknadsföring på samma sätt som för tobaksprodukter, utan det stannar vid ett krav på särskild måttfullhet och att den inte får rikta sig eller skildra den som är under 25 år.

Det blir också förbjudet att göra reklam för tobaksfria nikotinprodukter i tv och radio och även i det som i lagstiftningen kallas videodelningsplattformar.

Eftersom det vita snuset inte innehåller växtdelar från tobaksplantan är det inte tobak enligt tobaksdirektivet. A Non Smoking generation har dock varit kritisk till att produkten kallas ”tobaksfri”, då själva nikotinet ofta kommer från tobaksplantan.

Regeringen ville också  förbjuda smaksättning av vätskor för e-cigaretter, men det avvisades av en majoritet i riksdagen. Anledningen är enligt socialutskottets betänkande att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt riksdagen bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.

Fler partier har dock gett uttryck för en i grunden negativ inställning till ett förbud.
– Ett flagrant exempel på klåfingrig plakatpolitik som dessutom riskerar att bli folkhälsopolitiskt kontraproduktiv, sa Johan Hultberg (M) i riksdagsdebatten den 21 juni.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser