Studie: kan snus skydda mot corona?

PARIS/GENÈVE Enligt en fransk studie verkar tobaksrökare inte drabbas lika allvarligt av corona-viruset. Nu ska en svensk forskargrupp undersöka om nikotin i snus kan ha liknande skyddande effekter, rapporterar Dagens Nyheter. /Enligt WHO är dock tobak en riskfaktor vid Covid-19.

– Ja, vi har blivit kontaktade av franska kollegor som har undrat om vi ska göra något. Om det skulle visa sig att även snus ser ut att skydda mot allvarlig covid-19, så kan man ju dra slutsatsen att det har något med nikotin att göra, säger Cecilia Magnusson, professor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm, till DN.
Eftersom snusbruk är så utbrett i Sverige finns en unik möjlighet att studera det här, menar hon.

En fransk studie av 482 patienter som var inlagda på sjukhus med allvarlig covid-19 tydde på att färre rökare var drabbade. I Frankrike röker cirka 25 procent av befolkningen, bland de studerade patienterna på sjukhuset var bara fem procent rökare.

Även brittiska forskare har gjort liknande iakttagelser bland dödsfall relaterade till viruset – att rökare var underrepresenterade bland 5 700 dödsfall.

En teori är att nikotin i röken binder till samma receptorer som corona och därmed kan hindra viruset att tränga in och föröka sig. Och nu ska alltså svenska forskare undersöka om snuset kan ha samma egenskaper.

Snusforskarna ska först gå genom registerdata i befolknings- och hälsoregister. Om det inte räcker kan det bli aktuellt med fallstudier – fråga covidpatienter om deras snusvanor och jämföra med hur sjuka de blev. Men det finns flera svårigheter med en sådan studie. En del kan vara för sjuka, andra ha avlidit. Och snusande kan även hänga ihop med andra vanor som motion, sömn eller kost, enligt professor Magnusson.

Cecilia Magnusson. Foto: Region Stockholm

Om nikotin visar sig ha en skyddande effekt skulle det kunna användas vid behandling av covid-19.
– Man kan också tänka sig att människor som överväger att sluta snusa i nuläget kanske väljer att vänta med det tills efter pandemin, säger hon till DN.

Det finns dock andra undersökningar som pekar på att tobak och rökning tvärtom är en stor riskfaktor vid corona, bland annat var det fler (rökande) män än kvinnor som avled i Kina. Och en mindre kinesisk studie i Wuhan pekar på att tobaksrökare och ex-rökare hade 14 gånger högre risk att drabbas allvarligare av coronavirus än icke-rökare.

WHO gjorde 11 maj ett uttalande om att rökning är en känd riskfaktor för många luftvägsinfektioner och att folkhälsoexperter efter en översyn av studier kommit fram till att rökare är mer benägna att utveckla svår covid-19, jämfört med icke-rökare.
Och i en debatt i april i parlamentet om forskarrönen i Frankrike sa samtidigt den franske hälsoministern Olivier Véran: ”Det betyder inte att tobak skyddar. Tobak dödar”.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser