Större risk för snusare få covid-19

En ny finsk studie visar att snusare löper 68 procent högre risk att drabbas av covid-19 jämfört med personer som inte nyttjar tobak. Det kan punktera några tidigare studier som tvärtom hävdat att tobaksanvändare löper mindre risk.


Tidigt under pandemin kom rapporter om att rökare inte drabbades lika allvarligt av corona-viruset. Bland annat en fransk studie som gjorts på sjukhusinlagda tydde på det.

Medan WHO redan i maj 2020 varnade för att tobaksrökning var en känd riskfaktor för luftvägsinfektioner och en översyn av studier tydde på att rökare kunde utveckla svår covid-19, jämfört med icke-rökare.

Men ryktet om att tobak kunde ha en skyddande effekt var i svang – och en s.k. nikotinhypotes uppstod. Och om även snus hade en sådan effekt, så var det väl än mindre skadligt än rökning?

Rosaria Galanti. Pressbild Reg Stockholm

– Jag har blivit kontaktad av flera snusproducenter och relaterade intresseorganisationer som är helt övertygade om att detta samband existerar och att vi forskare mörkar resultat. Jag blev förvånad, minst sagt, men tydligen finns det väldigt stora ekonomiska intressen i att kunna hävda det ena eller det andra när det kommer till tobak och covid-19, säger Rosaria Galanti, professor emerita vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska institutet, till Dagens Nyheter.

För att tar reda på mer, så startade forskare i Sverige, Finland och Norge registerbaserade populationsstudier med ekonomiskt stöd av Nordforsk, en del av Nordiska ministerrådet. Rosaria Galanti på KI fick uppgiften att leda projektet.

En första delstudie av över 44 000 personer i Finland (varav 395 personer från pandemins start fram till augusti 2021 hade fått covid-19) har nu publicerats tidskriften Scientific Reports och visar att snusare i själva verket löper 68 procent högre risk få covid-19, och dagligrökare 12 procent högre risk, jämfört med kontrollgruppen som inte rökte eller snusade.

Forskarnas fynd tyder på att nikotin nog inte har en skyddande roll mot covid-19. Däremot hittades inga avgörande belägg för samband mellan e-cigaretter (med eller utan nikotin) eller nikotinersättningsprodukter och att drabbas av Covid.

Galanti betonar att forskarna inte undersökt själva snuset, utan snusarnas beteende. Och man vet inte varför snusare har större risk att drabbas av covid-19, enligt studien.

– Vi tog hänsyn till olika faktorer, men vi vet fortfarande inte varför snusare löper en högre risk att drabbas. Det kan bero på beteendet, att de har hand-till-mun-rörelser, men de har rökare också. Man vet att snusare dricker mer alkohol vilket tyder på att de rör sig mer på pubar och andra ställen där smittan kan förekomma. Den här studien tyder i alla fall inte på att det finns en skyddseffekt av att snusa. Snarare tvärtom, säger Rosaria Galanti till DN.

Av studien framgick även att snus är vanligare bland finlandssvenskar än andra invånare i Finland.

• Fotnot: Studien “Tobacco use and risk of COVID-19 infection in the Finnish general population” I Scientific Reports, Sebastían Pena, Rosaria e al, November 2022.

Annonser