Har folknykterheten fått virus?

Det enda som alkohol duger till är som handsprit och bör i övrigt i dessa coronatider hållas på minst en armlängds avstånd. Det skriver Leena Haraké, kanslichef på kvinnonätverket KSAN, i samband med Folknykterhetens dag.

Denna vår har vi fått det mesta upp och ner vänt på grund av den globala pandemin som inte har en almanacka för dagar som firas och uppmärksammas!

Vi har anledning att lyfta alkoholfrågan även denna vecka, inte minst på Folknykterhetens dag på torsdag. KSAN har reagerat starkt på uppgifterna om den ökade alkoholförsäljningen i Sverige med cirka tio procent redan i mars.

Att begränsa öppettider på Systembolaget eller stänga helt som en skyddsåtgärd har tyvärr inte varit aktuellt.

Alkohol förebygger inte smittorisken för Covid-19, och behandlar inte den heller. Online-glorifieringen av alkohol med industrins tips på hur alkoholdrinkar kan lindra tristess när folk måste stanna hemma når ut över hela världen, även till barn och unga. Och det verkar som om ingen reagerar på det olämpliga i dessa kristider.

I kölvattnet av den ökade alkoholkonsumtionen följer larmrapporter om ökat våld i hemmen mot kvinnor, barn som far illa, ungdomar som inte får mat, äldre som är ensamma och isolerade.  Industrins svar borde inte vara att skaffa en myskompis i en flaska eller vinbox och skada mera de som redan är utsatta.

Alkoholen har fortfarande alla de negativa och hälsofarliga egenskaperna som fanns före epidemin.

Alkohol dödar minst 3.3 miljoner människor årligen i världen och är en bidragande orsak till över 200 sjukdomar. Alkohol är också cancerframkallande – ett tiotal cancersorter är direkt kopplade till alkohol. Ingen av dessa är en mysfaktor som marknadsförs av alkoholindustrin.

Alla goda råd under epidemin förutsätter ett eget ansvar, mer än armlängds avstånd, helst två meter, handtvätt med löddrande tvål i minst 20 sekunder. Det enda som spriten duger till är som handtvätt – inte att fira med.

Jag hoppas att Folknykterhetens dag – som i år mest anordnas digitalt runt landet – firas med medvetenhet om allvaret, ansvaret, avståndet och avhållsamhet från alkohol.

Annonser