Dom öppnar för snus i Schweiz

BERN Schweiz kan tillåta försäljning av snus, enligt en dom i landets högsta federala domstol, rapporterar TT. En dom som kan öppna även för Swedish Match.

2016 nekade tullen i Schweiz en import av ett stort snusparti, ett beslut som senare överklagades och hamnade i domstol.

– Beslutet innebär att Schweiz blir tredje landet i Europa med en reglerad snusmarknad efter Sverige och Norge. Vi kommer noga att läsa domen och därefter fatta ett beslut om vilka möjligheter den för med sig, säger Patrik Hildingsson, kommunikationsdirektör på Swedish Match, i en kommentar.

Våtsnus är förbjudet att sälja och köpa inom EU, förutom i Sverige som fick ett undantag vid inträdet 1995. Schweiz är inte med i unionen.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser