Gravidas snusning oroar forskare

[UPPDAT] De potentiella riskerna med snusning i samband med graviditet oroar norska forskare som undersökt sambandet mellan bl a svenskar som snusar och en mängd negativa effekter under graviditet och på barnets hälsa.

– Vi fann att snusning under graviditeten kan vara skadligt för mor och barn. Från studier där kvinnor slutade snusa före eller tidigt i graviditeten verkade risken för skadliga effekter vara minskad och normaliserad, säger Rune Becher, senior forskare och en av författarna till artikeln, i en kommentar till Drugnews

Starkast stöd finns det för att snusning ökar risken för andningsstörningar, men det är också möjligt att snus ökar risken för att barnet födds för tidigt eller till och med extremt för tidigt. Det är också möjligt att snusning bidrar till att öka risken för dödfödslar och ytterligare ett antal negativa utfall.

I artikeln skriver forskarna att resultaten gör att de oroas av trenden med ökad användning av rökfri tobak bland unga kvinnor och att rådet till de kvinnor som är, eller planerar att bli, gravida är att avstå från snus.

Rune Becher säger att det finns indikationer på att nikotin är den ingrediens i snus som är viktig ge de negativa effekterna, så resultaten kommer att vara relevant för andra nikotinhaltiga produkter som tobaksfritt och vitt snus också.

Uppgifterna om de blivande mödrarnas snusning kommer från de svar de givit i frågeundersökningar. Det gör att det finns en risk att snusningen underskattats. Forskarna konstaterar att detta gör att effekterna av snusning på barnets hälsa också kan ha underskattats. De ökade riskerna bedöms för flera av de negativa effekterna ligga i nivå med de som är förknippade med rökning. För andningsstörningar uppger forskarna att risken till och med är högre än den som har rapporterats för rökning.

Artikeln är en meta-studie som gått igenom 18 studier med målet att sammanfatta forskningsläget när det gäller hälsoeffekter av snusning under graviditet. Majoriteten av studierna baseras på material från det svenska medicinska födelseregistret. Artikeln är accepterad för publicering i Addiction men är ännu inte helt färdigredigerad.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser