Snusbolag följer inte lagen

Marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter följer inte den nya lagen om särskild måttfullhet. Det visar Konsumentverkets granskning.

I somras skärptes lagen för de företag som marknadsför tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus. Då blev det krav på att marknadsföringen skulle vara särskilt måttfull. Det innebär bland annat att marknadsföringen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

När Konsumentverket i höstas genomförde en granskning av marknadsföringen kunde de konstatera att snusbolagen hade stora problem att följa den nya lagstiftningen och att det fanns gott om exempel där de enligt Konsumentverkets uppfattning bröt mot kravet på särskild måttfullhet.

– Vi förutsätter nu att berörda bolag ser över sin marknadsföring så att den är förenlig med gällande rätt. Om vi upptäcker att det inte har skett några förbättringar kan det leda till enskilda tillsynsärenden, säger Astrid Hjertaker, jurist vid Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Bland de saker som Konsumentverket slår ned på är att det förekommer rena uppmaningar att köpa snus, påståenden om att produkten är en självklar del av konsumentens vardag och även att bolagen ger gratisprover.

Konsumentverket har också genom granskningen noterat att marknadsföringen i stor omfattning förekommer i sociala medier. Marknadsföringen har i flera fall varit utformad på ett sätt som skulle kunna locka en yngre målgrupp, bland annat genom motiv, färger och stilarter som förknippas med ungdomskultur.  Konsumentverket påpekar också att barn och ungdomar under 25 år inte får förekomma i samband med marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Annonser