Tidö-avtalet chockar flera

En trepartiregering (med M, KD och L) är på gång, som stöds av SD. Samarbetet på sju områden i Tidö-avtalet är långtgående och Sverigedemokraterna får stort inflytande i kriminal- och flyktingpolitiken. Möjlighet utvisa personer för bristande vandel, inklusive missbruk, ska utredas. /Och får hård kritik, ”avtalet långt värre än väntat”.

Avtalet är mycket detaljerat och långt (63 sidor) och unikt i svensk politisk historia.
– Det tar sin utgångspunkt i att Sverige har allvarliga problem, sa M-ledaren Ulf Kristersson på presskonferensen i riksdagen i fredags med de fyra partiledarna, efterå rusade han vidare till talmannen.

Avtalet – som förhandlades fram nyligen på Tidö slottet utanför Västerås – innehåller såväl skärpt kriminalpolitik, tuffare tag mot gängen, stramare flyktingpolitik, minskat bistånd, nationellt tiggeriförbud, bygga ny kärnkraft, begränsa vinstuttag i skolor första åren, utreda högkostnadsskydd i tandvården och statligt huvudmannaskap för vården.

På brottsområdet vill partierna införa anonyma vittnen och visitationszoner, och dubbla straffen för gängkriminella enligt dansk förebild. Straffrabatter ska ses över, återfall i brott ska straffas hårdare och kriminalvården expandera kraftigt. Det är trångt redan på svenska fängelser och de tillträdande nya makthavarna vill även hyra anstaltsplatser utomlands.
Såväl polisen (men utan ange mål om antal fler nya poliser) och tullen ska förstärkas, den senare kan även få som ny uppgift att framöver stoppa stöldgods på väg ut ur landet.

En ”nationell social insatsstyrka” ska inrättas som ska sprida beprövade brottsförebyggande metoder och utbilda socialsekretare i att bättre hantera ungdomar i riskzonen.
– Vi ska ha mer fokus på gäng och unga brottslingar och ett ökat föräldraansvar, sa en nöjd Jimmie Åkesson (SD) på pressträffen.

SD har fått mycket betalt i sina sakfrågor för att stödja högerregeringen (t.ex. behålla hög A-kassa), utan att få ingå i den, även om partiet är störst. Och ska få skicka egna tjänstemän till regeringskansliet för att se till att samarbetet följs.

På migrationsområdet så har partiet fått genom mycket för ett ”paradigmskifte” för ”minskad invandring och mera krav”. Regler för asylsökande skärps och antalet kvotflyktingar ska minskas (från cirka 6400 personer ifjol till 900 per år framöver).

Åkesson betonade även att det ska utredas möjlighet att utvisa personer på grund av ”bristande vandel”, inklusive även ”… prostitution, missbruk mm…”.

Ebba Busch, partiledare. Foto: KD

Att kriminalitet, ”lekplatser som blivit brottsplatser”, elpriser och andra problem ökat i samhället höll Ebba Busch (KD) med om.
– Senaste åren har folkhemmet tillåtits förfalla. Det har varit mycket av politisk passivitet. Den epoken är slut nu, sa hon. 

Även det svenska biståndets enprocentsmål ska tas bort och pengar ”inte längre ösas in i projekt med tveksamma effekt” utomlands, sa Ebba Buch, vars parti tidigare inte velat röra det.

Hon lyfte fram att även sjukvården ska ses över, tillgängligheten bli bättre, en nationell vårdförmedling inrättas och patientköerna kortas. Staten ansvar ska successivt öka och organisationen på sikt utredas.
I Tidö-avtalet nämns även att läkarnas roll i vårdkedjan ska bli tydligare. Felaktig läkemedelsförskrivning motverkas, exempelvis genom att avskaffa recepträtten för läkare som inte längre arbetar kliniskt.

På missbruksområdet vill de fyra partierna stärka beroendevården och ha en sammanhållen behandling. Ansvaret ska ligga på regionerna som ska ta fram en långsiktig plan för en bättre beroendevård i hela landet. Stödlinjer för närstående och barn ska utvecklas, socialtjänstens ansvar för stöd i vardagen (med bostad, jobb etc) vara kvar.
Psykisk hälsa och suicidprevention ska prioriteras som led i folkhälsoarbetet, och en ny nationell samordnare ska få samlat ansvar för det, enligt avtalet. När en person tar sitt liv ska en ”haverikommission” tillsättas för att utreda vad som hänt och brustit.

På måndag ska riksdagen rösta om Kristersson som statsminister och som sedan ska presentera sina ministrar. Att gissa att kristdemokraterna kommer få leda Socialdepartement är väl ingen högoddsare. Frågan är om Busch nöjer sig med att bli socialminister.

Kommentarer. Men kritiken är hård mot regeringsunderlaget och avtalet.
Annie Lööf (C) sågar det i en tweet:
”Det blev en liberal kraschlandning. Det blev inget borgerligt, liberalt maktskifte. Det blev ett konservativt, nationalistiskt maktskifte. Ett tungt ok att bära för den som någon gång kallat sig liberal. SD fick allt, till och med nycklarna till Rosenbad, vad fick Liberalerna?”.

Jan Jönsson. Foto: Drugnews

Och Jan Jönsson (L), avgående socialborgarrådet i Stockholm, suckar besviken om förslagen om bl a tiggeriförbud, minska biståndet och antalet kvotflyktingar :
– Det är en tung dag. Ingen kan säga att de här förslagen är liberal politik. Men det är priset man betalar om man vill sitta i regering med ett väldigt stort nationalistiskt parti, säger han till DN.
Han tror att det kommer att bli en häftig intern debatt i Liberalerna och han ska försöka arbeta för att Stockholm ”i alla fall ska fortsätta vara en öppen och tolerant stad”.

Avgående statsminister Magdalena Andersson (S) ser ”stora risker” för att avtalet kan leda till ökade klyftor och splittring i Sverige.
”Den ekonomiska politiken riskerar att göra svenskar fattigare genom att driva på inflationen och höja boräntorna samtidigt som den tvingar fram nedskärningar i sjukvården, skolan och äldreomsorgen”, skriver hon till TT.

• Fotnot:
Tidöavtalet – Överenskommelse för Sverige (pdf-fil, 63 sidor). 

Annonser