Klart för EU:s nya Narkotikabyrå

BRYSSEL Europaparlamentet och ministerrådet har nu kommit överens om att skapa en Europeisk narkotikabyrå. ”Det är bra att EU stärker sina insatser på narkotikaområdet”, säger Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt center till Drugnews.


Tanken är att dagens narkotikacenter EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) i Lissabon, som sedan 1993 övervakar och samlar in och analyserar statistik om narkotika och beroende i EU-länderna, ska omvandlas och få utökad roll.

Det sker nu en tydlig utökning av mandatet, bland annat ska EU:s narkotikabyrå uttryckligen ägna sig åt frågor som rör utbud av narkotika och narkotikamarknadsfrågor. Det är också något som Sveriges justitieminister, som representerar ministerrådet, lyfter fram i rådets kommentar till uppgörelsen.

– Den illegala drogmarknaden är en otroligt lukrativ marknad med en djupgående inverkan på våra samhällen. Droger och drogberoende orsakar enorma skador på individers hälsa och samhället i stort. Det påverkar också säkerheten, inte minst på grund av våldsbejakande narkotikarelaterad organiserad brottslighet, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

En annan punkt där den nya Narkotikabyrån får ett utökat mandat är blandmissbruk. I de fall missbruk av lagliga droger som alkohol, läkemedel och tobak sker tillsammans med missbruk av narkotika kommer det också vara något som faller inom Narkotikabyråns mandat.

Europaparlamentets ansvariga, socialdemokraten Isabella Santos från Portugal är också nöjd med uppgörelsen som hon menar är en balans mellan säkerhet och hälso- och sociala aspekter. Sådant som parlamentet lyfte fram var att forskning och datainsamling ska ta hänsyn till ålders- och könsperspektiv och att dialogen med civilsamhället ska säkerställas.

– Den överenskommelse som vi nådde i dag är mycket positiv och den skapar en framtidssäker byrå, där vi kan säkerställa Europaparlamentets deltagande i dess struktur och säkerställa samarbete med civilsamhällets organisationer, säger Isabella Santos i sin kommentar.

Ylva Johansson, EU-kommissionär. Foto: Drugnews

– Jag välkomnar det starkare mandat som överenskommits i dag och som kommer att öka byråns förmåga att reagera snabbare och mer målinriktat på utmaningar och nya hot, säger Ylva Johansson, ansvarig kommissionär, i en kommentar till överenskommelsen.

– Det är mycket bra att EU, i en pressad budget, stärker sina insatser på narkotikaområdet såväl proaktivt som i ökande av kunskap. Samtidigt är det smart att nyttja det nätverk som EU:s medlemsländer erbjuder med kunniga enskilda personer, säger Peter Moilanen från Narkotikapolitisk center till Drugnews.

Den provisoriska överenskommelsen måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan det genomgår det formella antagandeförfarandet.

Annonser