Framtidens narkotikapolitik tema för konferens i Stockholm

Sista maj och första juni genomförs narkotikakonferensen Drug policys for the future i Stockholm med ett fokus på narkotikapolitik. ”Vi har ett väldigt bra program”, säger Kjell-Ove Oscarsson som är med och organiserar konferensen till Drugnews.

Arrangör är SLAN, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor. SLAN vill använda det tillfälle som det svenska ordförandeskapet i EU ger. Liknande konferenser har genomförts också vid tidigare ordförandeskap, då med fokus på alkoholfrågan. Denna gång ser de att det är viktigt att lyfta narkotikafrågan, inte minst eftersom det just nu finns röster för en liberalare narkotikapolitik.

– Det är bra om vi lyckas samlad dem som står för den restriktiva linjen och orkar hålla ihop den. Det kan vara väldigt betydelsefullt när det blåser liberaliseringsvindar, säger Kjell-Ove Oscarsson från planeringsgruppen för konferensen.

På konferensen talar både internationella och nationella experter. Bland andra kommer Bertha K Madras som en av de intressantare föredragningshållarna. Hon är professor vid Harvard Medical School och var en av sex ledamöter i den amerikanska presidentens kommission mot opioidkrisen. Hon kommer bland annat att tala om erfarenheterna från Nordamerika efter legalisering av cannabis i vissa delstater.

Även Estlands nationella narkotikasamordnare Ain Peil kommer och talar om Estlands erfarenheter från stora problem med dödsfall på grund av överdoser.

Målgruppen för konferensen är bred. Inbjudningar har gått ut till internationella organisationer, nationella nätverk och i Sverige till kommuner och myndigheter.

– Vi hoppas på 150–200 deltagare, säger Kjell-Ove Oscarsson.

Läs mer om konferensen, som beskyddas av H.M Drottningen på konferensen hemsida: Drug Policy for the Future 

 

Annonser