-ECNN ingen spågumma om EU:s drogproblem

LISSABON EU:s narkotikaobservatorium, ECNN, i Portugal spottar fram statistik om drogutvecklingen i unionen. Centret ska stärka sin vetenskapliga trovärdighet efter kritik om svajiga övertolkade data och att driva politik. “Men vi har aldrig fabricerat en enda siffra“, säger Margareta Nilson, enda svensk på centret, i en Drugnews-intervju.

Text och foto av SVEN LILJESSON

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN, som i år fyller tio år, är inrymt i ett gammalt vackert palats inte långt från järnvägsstationen Santa Apolónia i Lissabon och med utsikt över floden Tejo.

I snart ett decennium har man där samlat statistik och gett ut årliga rapporter om den oroande drogutvecklingen i Europeiska unionen. Men dess statistik anses ibland skakig och svår att jämföra mellan länderna, långtgående slutsatser dras ändå från knappa data och som används i debatten.

-Men centret är ingen spågumma. Vi har aldrig fabricerat en enda siffra. Underlaget kommer från medlemsländerna, säger Margareta Nilson, programkoordinator på centret och chef på avdelningen för åtgärder bl a om prevention, skadebegränsning och behandling.
Vi sitter på hennes rum i centret och fikar. Utanför pågår intensiv aktivitet bland hennes medarbetare med att få klar information till årsrapporten och det stundande styrelsemötet.

Ingen vet ju egentligen hur narkotikasituationen ser ut i ett land. Exakt hur många missbrukarna är, hur enskilda läkare skriver ut dödsattester, hur många ungar som ljuger om sina drogvanor…

• Nå, vilka länder har bäst lyckats möta drogproblemen?harm reduction,• Fotnot: Intervjun publiceras även i tidskriften Narkotikafrågan.

ECNN-chef avgår

Avgående direktören för ECNN, fransmannen Georges Estievenart, som efter tio år avgick vid årsskiftet, pläderade för harmoniserad narkotikapolitik och lagar i EU och ville utöka centrets uppgifter.

Han ansåg att medlemsländernas många olika rättsliga regelverk och synsätt är ett bekymmer. Nu har dessutom EU utvidgats och de nya medlemmarnas drogproblem är delvis annorlunda och ganska oroväckande.

• För sina oblyga åsikter och sin önskan att utöka centrets mandat till att även utvärdera ländernas narkotikapolitik fick Estievenart mycket kritik.

Inte minst från Ralf Löfstedt, vice styrelseordförande i ECNN.
-Vetenskaplig trovärdighet är viktigt, centret ska inte vara en drogpolitisk kampanjcentral! säger Löfstedt.

Löfstedt anser att ECNN ska koncentrera sig på kärnverksamheten – att samla in tillförlitliga jämförbara data och presentera stabil statistik. Inte utöka uppdraget och framför allt inte recensera ländernas narkotikapolitik.
-Felaktigheter har förekommit, övertolkningar har gjorts, men rapporterna har blivit bättre. Nu gäller det att stärka centrets position, säger Löfstedt.

• En ny chef för ECNN skulle utses denna vecka, men frågan uppskjutes till i vår eftersom rekryteringen dragit ut på tiden. Till dess leds centret av en tillförordnad vd, Jaume Bardolet.

• Styrelsen ska vid januarimötet – där numer representanter från 25 medlemsländer plus Norge deltar – diskutera ECNN:s budget. Trots rejält utökat EU och uppdrag vill EU-kommissionen inte höja årsbudgeten för ECNN, den stannar troligen vid cirka 12 miljoner euro.

Etiketter:

Annonser