Färre skjutningar i Malmö med ”Sluta skjut”

Efter att strategin ”Sluta skjut” infördes i Malmö 2018, så har skjutningarna i staden i snitt halverats och orsakat färre dödsfall, enligt en utvärdering av Malmö universitet på uppdrag av Brå.


Även antalet sprängningar har minskat i staden sedan metoden infördes. Malmö var först i landet med att använda gruppvåldsintervention (GVI), som är avsett för att minska grovt våld i kriminella miljöer.

Trenden med färre skjutningar och sprängningar varit bättre än i andra städer i södra Sverige, och i Stockholm där våldsvågen tvärtom ökat.

Det är svårt att mäta effekter av enskilda insatser av brottsförebyggande insatser och svårt säga att det främst är metoden Sluta skjut som lett till färre skjutningar i Malmö. Det har även funnits andra polisinsatser som Rimfrost under perioden, pandemin kan ha påverkat arbetet, en viss ökning av skjutning skedde dessutom i Malmö ifjol.

Men metoden är den tydligaste”pusselbit” som sticker ut och det är därför viktigt att fortsätta följa utvecklingen i staden, enligt forskarna.

Det finns inga andra insatser vare sig i Sverige eller internationellt som visar på lika tydliga nedgångar i våld, konstaterar Brottsförebyggande rådet som beställt utvärderingen.

– Rapporten från Malmö universitet visar att det finns mycket goda skäl att fortsätta utvecklingen av arbetet med strategin, både i Malmö och i andra städer i Sverige. säger Karin Svanberg, chef för enheten för brottsförebyggande arbete på Brå, i ett pressmeddelande.

Malmö var en pilotkommun för strategin Sluta skjut 2018-2020, sedan dess har staden valt ha med den i sin ordinarie verksamhet – som är ett samarbete mellan Malmö stad, polisen, Kriminalvården och Brå.

Metoden gruppvåldsintervention går ut på att erbjuda brottsbelastade och våldsamma individer valet: gå med i avhopparverksamhet och få stöd eller bli utsatt för samhällets samlade resurser. Några svenska kommuner har följt efter Malmö, bland annat Göteborg för att komma åt grov kriminalitet med budskapet – ”våldet måste upphöra”, rapporterar P4 Göteborg.
GVI har använts framgångsrikt i brottsbelastade städer i USA och tydligt minskat mord och skjutningar i bl a Boston, New Orleans och Cincinnati och har prövats även i Skottland.

Annonser