Polisen slog till mot gängen i Malmö

Under tre dagar förra veckan gjorde cirka 200 poliser, tullare och personal från kronofogden riktade insatser mot tre bostadsområden i Malmö. Operation Hagelstorm syftade dels till att öka tryggheten där, dels störa de kriminella nätverken. Vapen, sprängdeg, droger beslagtogs och tolv personer frihetsberövades.

Den ovanligt stora kraftsamlingen från tisdag till i torsdags skedde inom Operation Rimfrost som sedan i höstas arbetar mot organiserad brottslighet i Skåne för att försöka motverka och utreda sprängningar, skjutningar, mord och gängens narkotikahandel.

Det var efter analyserat tidigare underrättelser som Rosengård, Nydala/Hermodsdal och Holma/Kroksbäck hade valts ut, men ungefär razzior per dygn i de tre områdena. Avsikten var bland annat att leta sprängmedel, vapen, narkotika, smuggeltobak, stöldgods och efterlysta personer.

– Målet är att insatserna ska göra det tryggare för den stora majoriteten av invånarna som inte har med kriminalitet att göra. Det är för dem vi har genomfört insatserna, säger Nico Miselli, operationsledare Rimfrost Syd, i ett pressmeddelande.

I slutet av veckan kunde den särskilda insatsen – som fått namnet Operation Hagelstorm – summeras efter sökt genom 729 fastigheter och trappor, och cirka 2 000 fordon.

Bland annat hade 39 vapen hittats, en större mängd ammunition, ett kilo sprängdeg, nio beslag av narkotika. Tolv personer frihetsberövades, tre fordon utmättes av Kronofogden, 41 polisanmälningar gjordes och drygt 67 000 kronor i kontanter omhändertogs.

– Vi har sett att den kriminella nivån har blivit kraftig reducerad. Fokuspersoner har bytt plats vilket betyder att nätverken blir reducerade. Vi har mött en hjälpsam allmänhet som varit positiv till den massiva insatsen och som lämnat värdefull information som gör att arbetet kan fortgå, säger Nico Miselli.

Polisen gjorde kontroller längs gator i områdena, gick i formationer om 10-15 uniformerade poliser genom bostadsområdena och hade med hundar, stegar, speglar och kameror för dokumentation. De bistods med helikopter som flög ovanför.

Även om några nog störde sig på insatsen, så välkomnades de av de flesta invånarna. En lokal handlare uttryckte för Dagens Nyheter glädje över att polisen äntligen tar stadens problem på allvar.

– Jag har varit rädd för knarkhandlarna här i flera år. de har försökt råna mig flera gånger, jag har blivit hotad och vågar inte längre gå ut när det är mörkt, sa mannen som inte ville säga sitt namn.

Polisen upplever också att reaktionerna mestadels från Malmös invånare är positiva till insatsen.
– De flesta ger tummen upp och är glada för att vi är här. Vi står ju på de enskilda individernas sida, alla dem som kommer i kläm på grund av den grova organiserade brottsligheten. Nu tar vi tillbaka revir från de kriminella. Det är en show of force där vi visar vem som bestämmer sa till DN polisinspektör Oscar de Soto, som kommit ner från Stockholm för att hjälpa till i arbetet mot gängen.

Redan tidigare efter Rimfrost drog igång har en minskad öppen droghandel märkts av efter ökad polisnärvaro kring exempelvis Möllevångstorget i Malmö. Kritiker menar dock att langningen bara flyttat runt hörnet och fortgår på andra platser.

Polisen planerar fler synliga och mindre synliga insatser framöver och en mätning ska göras senare om Malmöbornas upplevda trygghet.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser