Muf: tillåt cannabis för stoppa gängen

Legalisera cannabis för att strypa gängkriminaliteten. Det vill Moderata ungdomsförbundets ordförande Matilda Ekeblad och reserverar sig mot M-förslaget att höja straffen för narkotikaförsäljning.

På Moderaternas stämma som inleds på torsdag kommer hon rösta nej till partiledningens förslag om att avsevärt skärpa straffen för drogförsäljning för att bekämpa gängrelaterat våld.

– Vi pratar ju ofta om att vi ska slå hårt mot gängen, men vi vågar inte prata om vad som är deras finansiering. Gång på gång upprepar polisen att det är cannabis som är den stora inkomstkällan för gängen, men debatten om deras inkomster är tyst, säger Ekeblad till TV4 Nyheterna.

Istället följer Muf de liberala cannabis-vindarna i västvärlden och Nordamerika och vill tillsätta en statlig utredning för att på sikt legalisera drogen.
– Vi måste ju börja fundera på vadå det är som gör att vi gör fel. Det här kriget mot drogerna i Sverige fungerar ju inte. Det har lett till att vi har en ökad gängkriminalitet, som inte ser ut att vilja minska, säger hon bland annat.

Hon är även emot förslag till stämman att få använda anonyma vittnen och visitationszoner i vissa stadsdelar för att effektivare bekämpa gängbrottslighet. Hon tycker det senare skulle vara stigmatiserande mot dem som bor i dessa bostadsområden.

Muf vill avkriminalisera narkotikapolitiken ungefär som den rusreform som förra norska regeringen föreslog, (men Stortinget avslog). Och vill förutom legalisera cannabis, att annan narkotika ska avkriminaliseras för eget bruk.

Fem av sju ungdomsförbund till riksdagspartierna vill avkriminalisera narkotika, enligt en ny enkät som Accent gjort. SSU vill ta ställning först efter att en förutsättningslös utredning gjorts av narkotikapolitiken och hur droger skador skadar i samhället. KDU tycker att både bruk och innehav ska vara fortsatt förbjudet, men välkomnar en utredning av narkotikapolitiken.
SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna svarade inte på Accents enkät.

Annonser