Uppsalapolisen hyllas för strategi mot gängen

Statsminister Stefan Löfven hyllade i sitt jultal Uppsalapolisen och dess chef för det ihärdiga arbete mot gängkriminalitet som ökat i staden. Sedan projektets start hösten 2016 har över 200 gängmedlemmar gripits, flera hundra av deras bilar forslats bort och vapen, narkotika och kontanter beslagtagits.

I julhelgen gjorde polisen ett rekordbeslag på uppåt 500 kilo av narkotikaklassade läkemedlet Tramadol i en razzia i omskrivna förorten Gottsunda. Misstänkta sitter häktade. De kriminella nätverken är klart stressade.

Jale Poljarevius, lokalpolischef för Uppsala och Knivsta, har i intervju målande uttryckt att ”vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin”.
Han känner sig hedrad av statsministerns uppmärksamhet om insatserna mot grov gängkriminalitet i Uppsala, men betonar att det är ett lagarbete.

När jag når honom, så är han mitt upp i förberedelse av en ny operation.
– Det är ett sånt in i helsike tryck just nu, så min agenda är stängd för närmaste tre veckorna, säger Poljarevius, som dock fortsätter twittrar om polisarbetet.
(Bland annat planerade han nya tillslag mot grova brott som Drugnews berättar om i annan artikel, där vi intervjuar honom).

Daniel ”Dala” Larsson, chef för yttre polisbefälen i Uppsala. Foto: Drugnews

Istället träffar Drugnews medarbetare hans närmaste man, kommissarie Daniel ”Dala” Larsson, som är chef för de yttre befälen i Uppsalaområdet, på polishuset dit vi tagit oss i snömodden.
– Vi har ett hårt tryck mot gänggrupperingar just nu i hela vår ”lilla storstad”. De är pressade och försöker kanske slå tillbaka. Men vi backar inte, säger han.

Han har just kommit från en utsättning inför kvällen. Mobilen och radiomottagaren ringer ofta. Det är patruller runt Uppsala som återkommande behöver stöd och lägesbedömningar.

Projektet särskilda gänginsatser (SGI) inleddes i september 2016. Bakgrunden var att ett tiotal nätverk på kort tid hade ökat till ett tjugotal – med uppåt ett par hundra lättkränkta unga män som sålde droger, bekämpade varandra med skjutvapen och skapade oro för invånarna i staden.
I förorten Gottsunda och intilliggande området Valsätra som finns på polisens lista över särskilt utsatta områden slängs sten efter bussar, bränns bilar och handlas öppet med droger, otrygghet sprider sig. Men det är inte en ”no-go-zon”, enligt kommissarien.

Polisen utgick från de begränsade resurser de har – inga särskilda specialistgrupper, utan alla skulle bidra, från hundpatruller, insatspoliser, trafikpoliser till receptionister och andra civilanställda. Lokalpolisområdet har cirka 220 tjänster, varav femtio är vakanta.

Det är resurskrävande att ta sig an brott i områden där sociala problem, skuggsamhälle och parallell rättstillämpning finns. Vid förhör av unga i farozonen så måste ibland tolkar, socialtjänst, advokater, god man och andra medverka. Landets rättsvårdande instanser är inte rustade för den mängd unga grupper brottsaktiva pojkar och unga män som tillkommit senare år. På 1990-talet så jagade polisen en liten känd grupp, kallad ”Uppsalamaffian”, idag bildas nätverk, delar sig och nya uppstår i strid ström, menar Daniel Larsson.

– Visst skulle vi behöva mer poliser. Men vi fokuserar på det vi har och har viljan och förutsättningar att kraftsamla med dagens resurser. Och Jale håller modet uppe, uppmuntrar oss och ser till att det blir verkstad och action, säger han.

Honnörsorden är uthållighet
och tålamod; mod och nolltolerans mot alla slags brott; respekt mot de misstänkta; samarbete med andra myndigheter, föreningar, kyrkor och föräldragrupper.

I centrala Uppsala patrullerar även privata ordningsvakter som är med på polismöten och gatulangningsgruppen har behållits (när narkotikapoliser försvann vid polisomorganisationen i övriga landet).

Både polisområdeschefen och kommissarien har tidigare jobbat som narkotikapoliser och betonar vikten av att störa droghandel i gatuled.

– Narkotikans roll är central – både för gängens finansiering och att locka in nya missbrukare och kurirer, som ungdomar och ensamkommande flyktingar. Tillgången är stor på droger, det märks på flödet och att det går snabbare göra beslag, även stora, som Tramadolbeslaget. Vi hittar ofta narkotika vid husrannsakningar efter vapen och vid våldsbrott, säger Daniel Larsson.

Fram till årsskiftet hade projektet i Uppsala lett till bra resultat – ett ljus i mörkret av växande gängkriminalitet, vilket regeringen noterat. Över 200 gängmedlemmar hade gripits sedan starten, 38 vapen beslagtagits och tiotals kilon cannabis, amfetamin och kokain tagits. Dessutom alltså ett halvt ton läkemedel. Och särskilda insatser mot heroin fortsätter under våren.

Över 300 bilar hade tagits från kriminella och forslats bort i samarbete med kommunen med stöd av bilmålvaktslagen. Något som gör det knepigare för dem att röra sig dygnet runt och begå nya brott.

Fyra av gängen har nästan helt försvunnit senaste året. Dels sedan flera av medlemmarna gripits och dömts, men även efter att några skadats i bråken eller flyttat.

Några marockanska gatupojkar som begick brott har utvisats. Ett hundratal unga afghaner som rörde sig kring centralstationen i Uppsala och begick personrån för att bekosta droger och störde resenärer har trängts tillbaka. Några av dem har socialtjänsten omhändertagits och får tvångsvård för sitt missbruk, andra har flyttat.

Men mycket återstår – två gängmord och 30-tal skjutningar inträffade ifjol i Uppsala. Antalet skjutningar i staden är nu så många att de i relation till invånarantal är fler än i Stockholm och Göteborg, men färre än i Malmö.

Och i februari ifjol sprängdes en bil som tillhör en polischef och sent i höstas briserade en handgranat på polishusets baksida.

– Rena turen att ingen skadades. Det här visar att de kriminella är mycket pressade. Våra narkotikabeslag gör att de som handlat på kredit kanske hamnar i skuld som kan leda till nya konflikter, säger Daniel Larsson.

Det hävdas ibland att en legalisering av cannabis skulle slå undan benen på kriminella gängens intäkter av narkotikahandeln?
– Nej, det tror jag inte alls. De skulle inte övergå till hederliga jobb för det utan sälja billigare och annan narkotika. Och tillåts cannabis skulle tillgången öka och fler unga bli beroende och få problem, svarar han.

Projektet för att bekämpa de kriminella gängen i Uppsala-området ska pågå till 2021.
Men kommissarie Daniel Larsson tror inte polisen lyckats driva bort alla kriminella grupper från staden till dess.

Kommissarie Danel Larsson Foto: Drugnews

– 2018 blir ett tufft år – det gäller att visa att narkotikahandel och skjutningar inte är ett normaltillstånd. Men även om det skulle lugna ner sig, så gäller det hålla kontrollen uppe och fortsätta jobbet framöver, säger han.

Från årsskiftet beordrade ledningen för Region Mitt, där Uppsala ingår, en ny långsiktig insats mot grov organiserad brottslighet (Operation Lynx) i hela polisregionen.

                *               *               *

Statsminister Löfven sade nyligen att han inte kan utesluta att militär framöver kan behöva sättas in  mot kriminella gäng, även om det inte är ett förstahandsval. Kriminalpolitik verkar bli en het valfråga till hösten.

Kommissarie Daniel Larsson tycker inte polisen behöver hjälp av militär, ”som gröna gubbar i utsatta förorter”. Men vill gärna få tillång till deras underrättelser och teknik.
Däremot anser han att tullens gränsskydd bör stärkas för att avlasta polisen med stoppa mer vapen och narkotika innan det når gängen.

Dessutom behövs lagar ändras, bland annat skärpa straff för innehav av handgranater och att brottsaktiva unga som begår grova brott ”ska kunna låsas in lättare”.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser