Färre utsatta områden på nya polis-listan

Polismyndighetens nya lägesbild över utsatta områden i Sverige – idag finns totalt 59 utsatta områden, två färre än år 2021. Men problemnivån är fortsatt hög.


Den nya listan släpptes i fredags över utsatta områden med mycket sociala problem, kriminalitet och utanförskap, som styr en del av polisens prioriteringar. Den visar att de totalt har blivit färre, men att problemen är stora.

Fyra nya på listan över utsatta områden är Hagalund och Saltskog i polisregion Stockholm, samt Hageby och Årby i region Öst. Samtidigt har sex områden tagits bort: Älvsjö/Solberga, Östberga, Edsberg och Termosvägen i region Stockholm, dessutom Lagersberg i region Öst och Charlottesborg i region Syd.

Tydligaste trenden är att det verkar skett en stagnering, antalet områden som bedöms som utsatta är ganska stabilt. Polisen delar in dem i tre kategorier – särskilt utsatta områden, den allvarligaste, har minskat från 19 till 17 från 2021 till i år; riskområden har ökat från 10 till 15; och antalet utsatta områden överlag – lägsta nivån på listan – har minskat med ett till 27 områden.

Jämfört med 2022 har dock två tredjedelar av de bedömda områdena utvecklats i negativ eller oförändrad riktning, medan övriga områden i mer positiv riktning, enligt polisens bedömning.
– Det visar att de kriminellas påverkan cementeras och blir alltmer beständig, säger Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid Noa, i en kommentar.

Öppen narkotikahandel finns ofta kvar men synligheten har minskat, ökad kamerabevakning är en trolig förklaring, områdena är överrepresenterade vad gäller misstänkt penningtvätt. En grogrund finns för finns nyrekrytering till kriminella gäng och tystnadskulturen och motvilja att tala med polisen är vanligt.

Ny polisrapport

I de 59 områdena på listan bor sammanlagt cirka 550 000 personer, cirka 5 procent av landets befolkning.

I den nya rapporten framgår även att antalet aktörer med kriminell koppling lokalt har ökat. Hot, övergrepp i rättssak är vanligare i de utsatta områdena. Och av nära 1500 skjutningar under perioden 2019-2022 i landet, så inträffade över en fjärdedel där.

• Fotnot:  Rapporten: Lägesbild över utsatta områden (pdf-fil, 53 sidor). Sedan 2015 uppdateras listan vartannat år.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser