Sluta skjut-projekt prisas

Våldsförebyggande satsningen Sluta skjut i Malmö får priset !Årets ECAD-insats” av European Cities Against Drugs.

Brottsförebyggande projektet Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården för att enligt en amerikansk modell arbeta mot skjutningar och grovt våld i staden.

Priset – diplom och en vandringstavla – delades ut av Göran Gredfors, ordförande ECAD Sverige, vid digitala konferensen Sverige mot narkotika i tisdags i Borås.

Enligt motiveringen ges priset för att ”uppmärksamma betydelsen av det arbete som gjorts för att motarbeta den ökade våldsamma kriminaliteten, vilket i sin tur leder till påverkar den gängrelaterade narkotikahandeln. Genom samarbete och nytänkande har Sluta skjut genom sitt arbete uppnått goda resultat”.

Jenny Lundberg, Anna Kostovics och Rolf Landgren från Malmö tog emot priset av Göran Gredfors, ordf ECAD Sverige.

Rolf Landgren, kommissarie vid Malmöpolisen och med projektet, tog emot priset i Borås tillsammans med Anna Kostovics, medlare i Malmö stad, och Jenny Lundberg från Kriminalvården.

– Tack, en förklaring till att det fungerar är den systematiska samverkan vi haft mellan myndigheter och civilsamhället, sa Rolf Landgren.

Sedan projektet inleddes hösten 2018 med interventioner och informationsmöten med utvalda gruppmedlemmar att erbjudas en väg från våld ”med heder i behåll”, så har skjutningar, sprängning och dödsfall minskat till och med 2020 i staden.
Forskare på Malmö universitet, som utvärderat projektet, menar att våldstrenden nedåt redan var på gång före. Och under projektet inleddes även polisinsatsen Rimfrost i staden, vilket lite försvårar analysen. Men projektet ska nu erbjudas i andra städer i landet.

I brottsbelastade städer i USA har metoden med gruppvåldsintervention haft framgångar och markant minskat mord och dödliga skjutningar i bland annat Boston, New Orleans och Cincinnati.

Annonser