ECAD-priset till Fred Nyberg

Fred Nyberg, seniorprofessor i beroendekunskap Uppsala Universitet, får årets vandringspris av European Cities Against Drugs för sin forskning och spridning av kunskap om drogers skadeeffekter.

Fred Nyberg har länge forskat och varit koordinator för universitets forum om läkemedels- och drogberoende. Bland annat om opioider påverkan på hjärnan. Han var även forskningsansvarig i regeringens projekt Mobilisering mot narkotika.

Nyberg håller sig uppdaterad av internationell forskning, bland annat om cannabis, debatterar och arrangerar utbildningskonferenser via Ufold i Uppsala.

Årets ECAD-pris till professor Fred Nyberg. Här med Marina Johansson och Erik Leijonmarck, ordf resp generalsekreterare.
ECAD:s pris till professor Fred Nyberg. Här mellan Marina Johansson och Erik Leijonmarck, ordf resp generalsekreterare.

”Han är en stark motståndare mot legalisering av cannabis och strå upp för detta utifrån sin kunskap och den forskning som finns”, läste Marina Johansson, kommunalråd i Göteborg och med i ECAD Sveriges styrelse.

– Jag är glad för priset. En akademikers uppgift är att forska, undervisa och sprida kunskap i samhället. Vetenskapen är enig om att cannabis är beroendeframkallande och skadligt, och det för jag ut, sade Fred Nyberg efteråt till Drugnews.

Priset ett diplom och en målning som ett konstnärspar i Skåne skänkt som engagerat sig mot droger sedan deras son avled i en heroinöverdos. Det har delats ut sedan 2007 och är ett vandringspris.

ECAD:s pris för årets insats utdelades i samband med avslutningen av konferensen Sverige mot narkotika i Landskrona. Folkrörelser har åter väckt namnet till liv och kommer hållas årligen framöver. Kommunerna Eskilstuna och Gävle har anmält sig intresserade att arrangera konferensen nästa år.

Annonser