S: Fängelse för den som köper knark av barn

”Köper man knark av barn, ska man riskera fängelse”, Det var budskapet när Magdalena Andersson höll pressträff inför sitt sommartal i Olofström på söndagen.


Det Socialdemokraterna vill med sitt förslag är att det ska vara svårare för de kriminella gängen att utnyttja barn, det vill säga alla under 18 år, i sin brottsliga verksamhet. Redan i somras blev det ett särskilt brott att rekrytera och utnyttja barn i brottslig verksamhet. Nu vill Socialdemokraterna att regeringen utreder hur det ska vara möjligt att också höja risken för de som köper narkotika av barn.

– Genom en rejäl straffskärpning när man köper knark av barn kan vi minska gängens möjligheter att utnyttja barn och ungdomar, sa Magdalena Andersson på pressträffen.

Exakt hur förslaget ska utformas och om det ska vara en helt ny straffbestämmelse, eller bara justeringar i nuvarande lagar är inte klart från Socialdemokraterna sida. Det S i praktiken kräver är att regeringen skyndsamt utreder frågan.

– Var och en som partyknarkar behöver ta sig en funderare på om ens partyknarkande är viktigare än ett barns rätt till en trygg uppväxt, sa Magdalena Andersson.

Annonser