Skärpt straff för narkotikaförsäljning

Riksdagen kommer i vår ta ställning till regeringens förslag om bland annat skärpta straff för försäljning av narkotika. Det lägsta straffet för den som säljer narkotika kommer att höjas till sex månaders fängelse.

Förslaget finns i regeringens proposition mot kriminella nätverk, men kommer att gälla all försäljning av narkotika. Genom att införa en särskild straffskala för de narkotikabrott som innebär försäljning av narkotika höjs det lägsta straffet från dagens böter till fängelse i minst sex månader. Det kommer inte heller att finnas möjlighet att bedöma narkotikaförsäljning som ett ringa narkotikabrott.

– Vi har haft ett betydande problem med att en stor del av den brottslighet som ägnar sig åt att sälja knark kommit alldeles för lätt undan, kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer regeringens förslag i SVT:s Agenda.

Regeringen framhåller i sin proposition att de genom förslaget gör en tydligare skillnad mellan den som säljer narkotika i vinstsyfte och den som innehar narkotika för eget bruk eller den som använder narkotika. Regeringen påpekar också att det skärpta straffet endast omfattar den som säljer i vinstsyfte, inte om till exempel flera missbrukare gör ett gemensamt inköp eller om någon bjuder på narkotika.

Peter Moilanen, NPC. Foto: Pierre Andersson

Det har funnits kritik mot förslaget, inte minst på olika lagstiftningstekniska grunder. Men det finns också kritik mot delar av skärpningen. Peter Moilanen från Narkotikapolitisk center, NPC, säger till Drugnews att de förstår syftet med straffskärpningen när det gäller att komma åt gängbrottsligheten, men att NPC gärna hade sett en något annorlunda utformning.
– Vi beklagar att regeringen inte inför undantag för mindre allvarliga gärningar, till exempel gärningar av engångskaraktär eller för personer med beroende, säger Peter Moilanen.

Det finns också förslag på ytterligare lagskärpning. I dag kan den som gör en beställning av narkotika, till exempel via internet, men sedan inte för får narkotikan inte straffas.
– Det kommer nu att kriminaliseras att beställa narkotika över nätet, sa justitieminister Gunnar Strömmer i SVT:s Agenda.

Detta kriminaliseras nu genom att även försök och förberedelse till ringa narkotikabrott kriminaliseras också för innehav av narkotika.

Annonser