Lagrådet dissar regeringens nya narkotikalag

Lagrådet kritiserar regeringens förslag om skärpta straff för svårare narkotikabrott. Juristerna anser att det gått för kort tid sedan Högsta domstolen ändrade straffpraxis och att dess effekter inte hunnit utredas ännu.

Regeringen vill skärpa straffen för grava narkotikabrott och införa nya nivåerna ”synnerligen grovt” narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. (Med fängelse lägst i sex år och högst tio år). Medan vanliga grova narkotikabrott ska ge mellan två och sju år.

Förslaget skickades i december till lagrådet och kom efter uppgifter om att betydligt lägre narkotikastraffen vid stora brott utdöms numer efter den HD-dom som 2011 ändrade praxis.

Högsta domstolen ansåg att narkotikastraff tidigare alltför ofta slog i taket. Istället för att fortsätta mest kolla i tariffer och listor om narkotikasort och mängd för att bestämma straff, så skulle andra omständigheter och syfte nu mer vägas in. Om drogen är för eget bruk eller personen utnyttjas som kurir, så är det förmildrande. Men som del i omfattande organiserad narkotikahandel eller om det säljs till unga, så ska det ses allvarligare.

Kritik kom snart från poliser och politiker som ansåg att straffen blev alltför låga. En utredning tillsattes av alliansen som 2014 kom fram till att narkotikastraffen vid grova brott blivit alltför låga när tingsrätter och hovrätter följde ny praxis. Från att Sverige som tidigare legat högt i straffutmätning av grova narkotikabrott, så sjönk nivåerna nu till lägre straff, jämfört med flera andra länder.

Men lagrådet som nu granskat regeringens förslag från december om att skärpa straffen igen och införa nya nivåer vid grava narkotikabrott är inte övertygat. Juristerna tycker att regeringens utredning inte hade tillräckligt statistiskt underlag och är inte övertygad om att ny praxis verkligen slagit igenom i underrätter.

”Det kan sättas i fråga om det är en lämplig ordning att så kort tid efter en genomgripande omläggning av praxis genomföra de föreslagna lagändringarna. Det gäller särskilt som det inte framstår som klart hur domstolens uttalanden faktiskt har tillämpats i tingsrätter och hovrätter i just de fall som avser mycket stora mängder narkotika”, skriver Lagrådet (pdf-fil, 3 sidor).

Nu får justitiedepartementet fundera på om lagförslaget ska ändras innan det går till riksdagen.

Annonser