Otydlig narkotikalag friade cannabisinnehav

NAMUR En 23-årig cannabisrökare frikändes i brist på tydlig lagstiftning när den nya belgiska lagen för första gången sattes på prov vid en uppmärksammad rättegång i Namur om ett enda gram hasch. Försvaret hävdade att han fått intrycket att innehav för eget bruk numer var tillåtet.

23-åringen hade gripits med denna blygsamma mängd på sig. Enligt hans advokat har de ansvariga politikerna ofta givit intrycket att innehav av hasch för eget bruk hädanefter skulle vara tillåtet. Denna argumentation övertygade rätten som alltså släppte den unge mannen.

I domskälen hänvisas till ”de regelbundet framförda påståendena,
vilka fått stor spridning, från talrika företrädare för den verkställande
makten angående innehav och personligt bruk av så kallade mjuka droger”.

Ställföreträdande åklagaren aviserar ett överklagande. Hon hade hoppats att domstolen åtminstone skulle ha utdömt symboliskt straff eller också motiverat frikännandet med avsaknaden av tydlig lagstiftning.

Som Drugnews tidigare rapporterat så är nuvarande belgiska lagtexten otydlig vad gäller eget bruk, en soppa tillagad av många kockar från den tidigare s.k. regnbågsregeringen. Åklagaren vill handla snabbt så att inte 23-åringens frikännande blir inledningen till en rättspraxis med för fler cannabisinnehavare. Måhända tvingas politikerna att ta fram en ny och användbar lagtext.

Etiketter:

Annonser