Stora narkotikabeslag första halvåret

Första halvåret i år har Tullverket beslagtagit mer cannabis och kokain än under hela 2022 och nästan fyra gånger så mycket kokain som beslagtogs under hela 2020.


Totalt beslagtog Tullverket 3 182 kilo cannabis och cannabisharts under första halvåret 2023. Det är nästan 40 procent mer än vad man beslagtog under hela 2022 och i nivå med vad som togs i beslag under rekordåret 2021.

Även kokainbeslagen för första halvåret överträffar helårssiffran för 2022. Fram till den 30 juni hade Tullen beslagtagit 862 kilo kokain, vilket är mer än under hela fjolåret, då 822 kilo fastnade i tullen. Det är också betydligt mer än under åren dessförinnan.

Fler av beslagen är stora, över 100 kilo, och den övervägande delen sker i Skåne. Merparten av de allra största beslagen i år gjordes i Helsingborgs hamn. Det handlar om kokain i kylcontainrar från Sydamerika, men även cannabis i lastbilar som anländer med färja till hamnen.

– Helsingborgs hamn har blivit en inkörsport för narkotika till Sverige, men även till andra europeiska länder. En trend vi ser är att legala transporter i den tunga godstrafiken utnyttjas allt oftare för storskalig smuggling, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i ett pressmeddelande.

Hon påpekar också att narkotikan är en av de kriminella gängens viktigaste inkomstkällor och den senaste tidens många skjutningar bottnar ofta i konflikter om narkotikamarknaden.

– Varje kilo vi beslagtar innebär förlorade inkomster för gängen. Varje gång vi griper en gängkriminell smugglare störs deras verksamhet. Det är vårt bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Charlotte Svensson.

Tullen har även gjort betydande beslag av amfetamin och heroin. Totalt har 530 kilo amfetamin och 5,4 kilo heroin beslagtagits.

Annonser