EU och hamnar kraftsamlar mot narkotikasmuggling

ANTWERPEN EU har lanserat ett nytt initiativ för att bekämpa narkotikahandel och kriminell infiltration i europeiska hamnar. ”Det krävs ett nätverk för att bekämpa ett nätverk”, sa EU:s ansvariga kommissionär Ylva Johanson vid lanseringen.

Som en del i EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet har ett nätverk, European Ports Alliance, som samlar relevanta offentliga och privata aktörer bildats.

– Vi går samman här idag, för det krävs ett nätverk för att bekämpa ett nätverk. Det är därför vi idag lanserar European Ports Alliance, sa den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson när initiativet lanserades i Antwerpen.

Nätverket kallas European Ports Alliance Public Private Partnership och är ett samarbete mellan EU-kommissionen, det belgiska ordförandeskapet, medlemsstaterna, hamnmyndigheter, EU-byråer och tull- och brottsbekämpande myndigheter. Målet är att hitta lösningar för att stärka hamnsäkerheten och motverka hoten från organiserad brottslighet.

På plats vid lanseringen fanns enligt Helsingborgs Dagblad
bland annat representanter för Helsingborgs och Göteborgs hamnar och justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Initiativet kommer också som ett svar på den ökande narkotikasmugglingen i EU, där beslagen av kokain har nått rekordnivåer de senaste åren. Bara i Belgien beslagtog myndigheterna 121 ton kokain i hamnen i Antwerpen-Brugge 2023, en ökning med 10 procent från året innan.

– Den största delen av de illegala drogerna till EU smugglas sjövägen. 70 procent av narkotikabeslagen sker i EU:s hamnar. Därför är samarbete mellan nationella och EU-myndigheter och EU:s hamnar avgörande, sa Ylva Johansson i ett pressmeddelande .

Hon påpekade att den organiserade brottsligheten är skicklig på att förflytta sig från en hamn till en annan när möjligheter uppstår eller insatser sätts in för att stoppa den kriminella verksamheten i en hamn.

Inom samarbetet ska man stärka hamnsäkerheten genom att identifiera sårbarheter, dela bästa praxis och hitta praktiska lösningar. Det ska också motverka hot, korruption och kriminell infiltration i hamnar, genom att följa internationella och EU:s säkerhetsstandarder och samarbeta mellan brottsbekämpande myndigheter och tullmyndigheter.

Initiativet är en del av EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet.  European Ports Alliance Public Private Partnership kommer att mötas årligen på ministernivå för att identifiera återstående utmaningar, fastställa strategiska prioriteringar och utbyta erfarenheter kring gjorda framsteg. Möten på högsta tjänstemannanivå kommer genomföras för att förbereda och följa upp de prioriteringar som fastställts av det årliga ministermötet.

Annonser