Ylva Johansson: droghandeln ett gift!

LISSABON EU:s nya rapport om drogsituationen i Europa pekar på fortsatt hög tillgång till narkotika. Tonvis med kokain smugglas från Latinamerika till de våldsamma gäng som slåss om köparna. ”Det finns en rak linje mellan Ecuador till skjutningar härhemma, nu senast i Farsta”, säger EU-kommissionär Ylva Johansson.


Hon medverkade vid en pressträff i fredags när EU:s narkotikabyrå EMCDDA presenterade sin årsrapport. Den berättar att det beslagtogs 303 ton kokain 2021, ett rekord i sig. Och ifjol 110 ton bara i Antwerpens hamn. Och att ungefär 3,7 miljoner européer mellan 15 och 64 år använt drogen senaste året.

Kokain. Foto: Drugnews

Efter ökade kontroll av containertrafiken på kontinenten så har de internationella ligorna flyttat en del av transitsmugglingen till andra mindre hamnar, bland annat Helsingborgs hamn där 1,3 ton av drogen stoppats på ett halvår av tullen.

Ylva Johansson, EU-kommisionär med ansvar för inre säkerhet, har besökt de europeiska utsatta hamnarna och även Latinamerika för ökat samarbetet med Colombia och Ecuador, den senare har en hamn där alltmer kokain smugglas från direkt till Sverige.

På pressträffen talar hon om behov av ökat polissamarbete över gränserna, täppa till luckorna och stärka kampen mot narkotikahandeln.

Bara kokainmarknaden i EU beräknas vara värd uppåt 150 miljarder europer år. Vinster som ligorna slåss om. De infiltrerar leveranskedjor, mutar hamnanställda och påverkar samhällen ”genom våld och korruption och köper mördare”.

– Förr sköt de i benen, numer i huvudet. Ifjol inträffade 50 sprängningar i Rotterdam, 15 i Amsterdam och i Stockholm förra helgen sköts sju människor – en 15-årig pojken och 45-årig man avled – med ett militärt automatvapen. Det är dags att inse att organiserad brottslighet är lika stort hot mot samhället som terrorism, säger hon.

Hon menar att det finns tydligt samband mellan beslagtaget kokain i Ecuador till dödsskjutningar i Sverige.
– Det gör det absolut och banden är väldigt starka. Droghandeln är ett gift, säger hon till TT.

Jessica Vikberg, RNS. Foto: Rosanna Vikberg

Jessica Vikberg, tullare och ordförande i Riksförbundet narkotikafritt samhälle:
– Jättebra att Ylva Johansson lyfter de sambanden – att pumpa ut kokain och andra droger får faktiskt konsekvenser på gatan. Vi måste dämpa efterfrågan av narkotika och därmed även minska gängens vinster och våldet, säger hon till Drugnews.

I EU-rapporten beskrivs hur marknaden, användning och hälsoskador ser ut i Europa.
Ökad tillgänglighet på olika syntetiska stimulantia nämns, som t.ex. amfetamin, metamfetamin och 3-CMC. Och antalet nya psykoaktiva substanser (NPS) som övervakas av EU uppgår idag till 930, bara ifjol registrerade 41 nya droger.

Alexis Goosdeel, EMCDDA:s direktör

– Rapporten är en tydlig påminnelse om att narkotikaproblemet finns i alla delar av vårt samhälle – överallt, allt (nya droger fortsätter dyka upp ibland felmärkta eller i farliga blandningar) och narkotikan kan därför påverka alla. Direkt genom användning eller indirekt på familjer och samhälle, säger Alexis Goosdel EMCDDA:s direktör.

Tillgången på heroin tycks fortfarande vara hög. Beslagen i EU fördubblades under 2021 till 9,5 ton, samtidigt stoppade Turkiet rekordmängden 22,2 ton. Det mesta heroin som når Europa kommer från Afghanistan där talibanregimen beslutat om förbud från ifjol för att odla opiumvallmo. Oklart hur heroinmarknaden kommer påverkas av det. Även kriget i Ukraina har lett till att smuggelvägar ändrats till att istället gå söder om Svarta havet via Turkiet, Medelhavet till Europa, enligt rapporten.

Cannabis är den fortsatt vanligaste illegala drogen med cirka 22,6 miljoner användare (8 procent) av européerna i åldrar 15-64 år, som använt senaste året. I Sverige var andelen 3,3 procent i samma åldersgrupp, enligt Folkhälsomyndighetens beräkning (som lämnar data till EMCDDA).

År 2021 beslagtogs 816 ton hasch och 256 ton marijuana, det mesta på ett decennium i EU. Dessutom florerar nya syntetiska starka cannabinoider, liksom extrakt och ätbara produkter, som kan kopplas till fler akuta sjukbesök med förgiftningar. Den cannabisliknande substansen HHC finns idag i de flesta EU-länder, säljs som godis och e-ciggvätska, (men förbjuds i Sverige 11 juli efter att narkotikaklassats).
I EU inledde omkring 97 000 patienter drogbehandling under 2021 som kunde kopplas till cannabisbruk.

Så liberalare cannabis-politik kan krångla till det när länder som Tyskland, Tjeckien, Luxemburg, Malta och Holland (+ Schweiz, inte med i unionen, men mitt i Europa) infört eller planerar införa nya strategier för att reglera/legalisera tillgång av drogen i berusningssyfte.
Då behövs satsas på mer övervakning och utvärdering för att förstå hur folkhälsa och säkerhet drabbas, enligt Goosdel.

Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten:

Joakim Strandberg, FHM. Foto: Drugnews

– Det är allvarligt att Tyskland och andra länder i vår närhet överväger liberalisera cannabis. Det kommer på sikt påverka även Sverige genom med ökad tillgång, mer tillåtande attityder och risk att fler börjar använda drogen. Cannabis är klart skadligt och kan öka folkhälsoproblemen, säger han till Drugnews.

När det gäller narkotikarelaterade dödlighet, så är opioider vanligaste orsak. Sverige har legat högt i EU, men jämförelserna har spelats ner då länderna inte insamlar data på samma sätt.
– Det finns uppenbara brister i hur data om narkotikadödlighet inrapporteras av vissa länder, vilket givetvis försvårar möjlighet till att jämföra. Vi har varit aktiva om att det ska förtydligas i årsrapporten och det görs numer, säger Strandberg.

De svenska narkotikarelaterade dödfallen har minskat sedan 2015 från 675 döda till 450 år 2021, enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar som rapporteras till EMCDDA. Bland annat efter att langare av starka fentanyl-varianter dömts, narkotikaklassningar snabbats på och att motgiftet naloxon vid opiodöverdoser blivit mer tillgängligt.
– Men det krävs mer insatser – alldeles för många dör på grund av narkotika här, säger han.

Han nämner att mer prevention, samverkan, kontakt med brukare och skadereducerande åtgärder behövs. Folkhälsomyndigheten har även föreslagit att utreda möjligheten att pröva drogkonsumtionsrum i Sverige, (där beroende kan injicera narkotika under översyn av sjukvårdspersonal). Något som även EMCDDA förordar.
– Inga överdoser sker i de faciliteterna, ”brukarrum” som vill kallar dem, visar erfarenhet från andra länder, och ger också ökad möjlighet att nå en utsatt grupp, säger Joakim Strandberg på FHM.

Han summerar att drogproblem är en komplex fråga som berör hela världen och vars lösning kräver många insatser och gränsöverskridande samordning.

NY narkotikarapport från EMCDDA.

• Läs mer: European Drug Report 2023: Trends and Developments. Årsrapporten ger en översikt över narkotikaläget i Europa, (data från EU:s 27 medlemsländer, samt Norge och Turkiet). Webbaserad, senare kommer även mer landspecifika rapporter på flera andra språk.

Annonser