Regeringsbeslut: HHC förbjuds

Regeringen har beslutat att narkotikaklassa den syntetiska cannabinoiden HHC och ytterligare åtta olika substanser. ”Regeringen har agerat skyndsamt”, säger socialminister Jakob Forssmed.


Redan i oktober i fjol uppmärksammade Tullverket Folkhälsomyndigheten på att HHC (hexahydrocannabinol) förekom i Sverige och Folkhälsomyndigheten meddelade att den skulle kunna komma att narkotikaklassas. Därmed blev det möjligt för polis och tull att beslagta substansen och den kan också förstöras.

Efter en utredning har sedan Folkhälsomyndigheten begärt hos regeringen att substansen skulle narkotikaklassas, vilket nu också skett.

Även ytterligare åtta utpekade substanser har klassificerats som narkotika i och med regeringens beslut.

– Det här handlar om skadliga substanser som hittills kunnat säljas öppet och ofta med en marknadsföring eller paketering som riktar sig till ungdomar, eller till och med till barn. Regeringen har därför agerat skyndsamt på Folkhälsomyndighetens underlag för att se till att handel med den här typen av skadliga substanser förbjuds, säger socialminister Jakob Forssmed  i ett pressmeddelande .

De nio substanser som narkotikaklassats från den 11 juli är:

  • Hexahydrocannabinol (HHC)
  • Hexahydrocannabiforol (HHCP)
  • N-desetylisotonitazen
  • 3-fenylpropanoylfentanyl
  • Metoxpropamin (MXPr)
  • Metoxisopropamin (MXiPr)
  • Deoximetoxetamin (DMXE)
  • 1cP-LSD
  • 1V-LSD

Annonser