Tullbeslag av kokain och amfetamin ökar

Tullverkets beslagtog över tre gånger mer kokain 2022, jämfört med året före. Även beslag av amfetamin, tramadol och andra narkotika-läkemedel ökade stort. Medan alkohol, tobak och skjutvapen minskade.

Foto: Drugnews

Det visar tullens beslagsstatistik för 2022 som presenterade vid en pressträff i onsdags, är exempel på olika drogbeslag lagts upp på ett bord. Beslagen av kokain ökade ifjol från 261 kilo till 822 kilo; amfetamin från 330 kg till 548 kg; heroin mer blygsam ökning från 1 kg till 8,3 kg.

Medan cannabis (hasch och marijuana) minskade, men från historiskt hög nivå: från 3 243 kilo till 2285 kilo ifjol. Men beslagen hittills i år är redan på 1,5 ton och pekar på en ökning igen.

CANNABIS beslagen minskade ifjol, men ökat i år. (Här hasch). Foto: Drugnews

– Narkotikabeslagen ökar generell, ofta med stora partier i yrkestrafiken. Om vi ska knäcka gängkriminaliteten, så är det viktigt att slå mot narkotikasmugglingen. Det är vårt viktigaste bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Hon menar att de ökade beslagen nog mer beror på skickligt tullarbete och bra underrättelser, än att efterfrågan skulle ha ökat, även om narkotika idag finns i hela landet.

Flera nätverk ägnar sig åt smuggling av bl. a cannabis och kokain till Sverige, och styrs ofta av personer som finns i Spanien, Holland eller Turkiet. Tidigare har tullen i sina utredningar kunna ta del av avkrypterade brottschattar, men var färre ifjol. Men gränskontrollmyndigheten kunde ändå slå ut 19 kriminella nätverk som ägnat sig åt drogsmuggling.

Per Westberg, chef för tullkriminalen, berättade om några ärenden där kriminella nätverk haft logistisk transport till Sverige med lager i Skåne, kurirer som sedan körde ut narkotikan till platser i södra landet och väntande langare. Och målvakter som används för att hyra lokalerna.

Per Westberg, chef för Tullkriminalen. Foto: Drugnews

– I ett sådant ärende – Insats Zoo – har vi gjort beslag på hundratals kilo cannabis och kokain och kunde gripa åtta personer som nu fått långa fängelsestraff och polisen har fortsatt i underärenden att gripa folk. Men nätverkets chef är utomlands och svår att komma åt. De i toppen gömmer sig ofta i länder som vi inte har utlämningsavtal med, t.ex. Turkiet, berättar Per Westberg för Drugnews.

Tullkrim-chefen menar att nätverken som smugglar narkotika in i landet ”bidrar till de våldsamma och förfärliga striderna om drogmarknaden vi nu ser. Spärrarna är borta”.

Tullens beslagsstatistik visar även att narkotikaklassade läkemedel ökade kraftigt ifjol. Nära en miljon tabletter tramadol, en syntetisk beroendeframkallande opioid, stoppades vid gränsen. Och andra narkotiska läkemedel stoppade i stora mängder, drygt 2,7 miljoner tabletter ifjol (jämfört med drygt en miljon året före).
– Oxikodon är också en opioid som vi tagit mer av, som är en del av opioidkrisen i USA där många avlidit. Den utvecklingen vill vi inte se i Sverige. Detta driver våra medarbetare att göra kontroller varje dag vid våra gränser, säger Stefan Granath, nationell kontrollchef på tullen.

Många stora narkotikabeslag görs vid Öresundsbron och hamnarna i Helsingborg och Trelleborg. Men även på andra platser görs stora beslag, t.ex. hittades ett halvt ton kokain i en containter i Stockholmsförorten Jordbro sent i höstas – några greps, men ärendet inte klart ännu.

Stefan Granath, tullens nationella kontrollchef. Foto: Drugnews

Även i postflödet har många mindre beslag gjorts tidigare, där köpare beställt från datorn hemma och får det hem till dörren. Men posten har istället för att oftast flyga utrikes post till Arlanda lagt om transportvägar till att mer köra den i lastbilar från Danmark till flera lager i landet.
– Det gör smuggling via brev mer svårkontrollerat för oss och antalet narkotikabeslag minskade därför ifjol, säger Stefan Granath.

Beslagen av alkohol och tobak minskade betydligt ifjol, (drygt 101 000 liter alkoholdrycker och nära 5,6 miljoner cigaretter). Granath tror det delvis kan förklaras av att dyrare bensinpriser gör det mindre lönsamt att köra ner skåpbilar till tyska gränsbutiker och köpa stora mängder alkohol. Och efter kriget i Ukraina så fraktas smuggelcigaretter andra vägar från att tidigare kommit från Belarus.

Vad gäller vapen, så stoppade tullen bara 64 skjutvapen, en minskning från 85 skarpa skjutvapen året före. Däremot ökade beslag av explosiva varor som ”bangers” till nära 49 000 varor.

Tull-beslag av skjutvapen 2017. Foto: Drugnews

• Drugnews: med tanke på gängskjutningarna i Sverige – är inte det ett misslyckande att tullen stoppar så få skjutvapen?
– Jo, vi måste bli bättre och vassare, men det är svårare att hitta vapen än narkotika. Vapen smugglas ofta i delar och sätts senare ihop. Det gäller att hitta smuggelvägarna. Vi samarbetar nu mer med polisen och förhandlar i EU om att kriminalisera fler vapendelar för att stoppa flödet till Sverige, svarar Charlotte Svensson.

Det finns även uppgifter om att vapen har smugglats av enskilda i bröd. Något som tullchefen uppger stämmer. Men ”vi kan inte stänga Sveriges gränser” och kontrollera alla tiotusentals bilar som kör över Öresundsbron varje dygn.

Tullverket har idag cirka 2450 anställda, varav hälften arbetar med brottsbekämpning (övriga bl a med klarering och få in skatter). Myndigheten är anställt cirka 500 fler efter fått extra anslag.
– Men vi vill växa mer, anställa fler och gör stor samhällsnytta* (ifjol ökade den till 5,1 miljarder kronor). Vi kommer att begära att få mer resurser när vi lämnar in budgetförslag till regeringen inom kort. Fler tullanställda kan stoppa mer vid gränsen, säger Charlotte Svensson till Drugnews.

• Fotnot: Tullverkets beslagsstatistik för 2022
redovisas både nationellt, regionalt och även lokalt i några fall.

* Tullverkets samhällsnytta beräknas utifrån en modell som presenterades i SOU 1998:18 ”En gräns – en myndighet”. Den beräknas utifrån beslagtagen narkotika och dopningsmedel.

Annonser