Tullen gjorde stora narkotikabeslag ifjol

Mer kokain, amfetamin och tramadol, fortsatt stora beslag av cannabis. Tullen stoppade cirka sex ton narkotika vid gränsen ifjol. Men det är troligen bara en rännil av det som kommer in.


Att pandemin inte har stoppat smugglare kan Tullverket konstatera när beslagsstatistiken för 2021 presenterades i veckan. När persontrafiken minskade, så inriktade sig tullen mer på godstrafiken, vilket märks i ökade beslag där. Så även i försändelser med droger gömt i post och paket när e-handeln vuxit.

Charlotte Svensson. Foto: Tullverket

– De kriminella nätverk som smugglar narkotika blir allt mer sofistikerade och organiserade. De döljer ofta sin brottslighet bakom tillsynes lagliga företag och använder varuflödet för smuggling. För att möta den utvecklingen vässar vi vårt kontroll- och underrättelsearbete, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i en kommentar.

Beslagen av kokain ökade ifjol med 21 procent, från 216 till 261 kilo jämfört med året före. Stoppad amfetamin ökade 53 procent (216 till 330 kg), medan heroinbeslag minskade kraftigt (från 22 till bara 1 kg). Starkt beroendeframkallande opioiden tramadol nära fördubblades i tullbeslagen ifjol (till 726 000 tabletter).

Även om cannabisbeslagen minskade något (-17 procent), så är de på historiskt hög nivå (från 3,9 ton år 2020 till drygt 3,2 ton ifjol, näst högsta någonsin). Drogen smugglas in gömd i exempelvis gods som tegelpannor (93 kg från Spanien), byggmaterial (344 kg i dragbil över Öresund) och året före 1,2 ton hasch gömt i stenplattor från Marocko till Göteborgs hamn. I somras hittades även amfetamin, ecstasy och narkotikaklassade läkemedel i två gasbehållare från Nederländerna.

Stort kokainbeslag inslaget i plast och gömt i en last. Foto: Tullverket

Totalt stoppade tullen omkring sex ton narkotika, men mycket mer strömmar in. Enligt en polisrapport ifjol, efter att kriminellas Encrochat-trafik avkrypterats, kan smugglingen till svenska marknaden vara mycket stor, någonstans mellan 100 och 150 ton narkotika per år.
– Vi är medvetna om att det smugglas väldigt mycket som vi inte ser. Vi har en lång landgräns och är inte överallt, säger Charlotte Svensson på tullen till TT.

När restriktioner försvinner har ”myrtrafiken” åter börjat komma igång med personbilar som åker till Tyskland och för hem EU-billig alkohol eller narkotika över Öresund.

Tullen har fått ökade anslag, börjat anställa fler och även fått fler mobila röntgenapparater som påskyndar kontrollen betydligt av fordon. 12 000 fler kontroller gjorde tullen ifjol. Den s.k. samhällsnyttan av tullbeslagen beräknades ifjol till rekordhöga 3,5 miljarder kronor, (utifrån en modell att narkotika- och dopingbeslagen i förlängning minskar samhällets kostnader).

ALKOHOL, TOBAK, VAPEN Tullens beslag av cigaretter minskade 2021, medan vattenpipstobak ökade. Privatpersoners alkoholinförsel har minskat till följd av reserestriktioner under pandemin. Beslagen av starksprit och vin minskade något, medan starköl nära halverades.
Beslag av skjutvapen minskade från 142 år 202 till 85 ifjol. Däremot ökade beslag av knivar, andra farliga föremål och explosiva varor (t ex bangers, pyroteknik etc) kraftigt.

Tullverkets beslag 2021 finns redovisat på nationell, regional och i några fall även lokal nivå.

Annonser