Polis och tull har tagit fem ton narkotika

Tull och polis har tillsammans beslagtagit mer än fem ton narkotika hittills i år.  Det uppger Sveriges Television.

 Tullen menar att de skulle kunna gå att göra mer för att stoppa smuggling om det fanns fler tullare.
– Vi räcker helt enkelt
 inte till, säger Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef på Tullverket Syd till SVT.

Mikael Damberg. Foto: Drugnews

Sveriges finansminister Mikael Damberg (S) säger till SVT att det behövs fler tulltjänstemän. Redan i Almedalen gavs besked både från Socialdemokraterna och Moderaterna att det behövdes satsningar på tullens verksamhet.

Första halvåret i år beslagtog tullen 2 163 kilo narkotika, utöver narkotiska läkemedel eller preparat i flytande- eller tablettform. Det visar tullens egna siffror som SVT tagit del av.
Under hela fjolåret uppger tullen att det beslagtogs 5 781 kilo narkotika.

Polisen beslag av narkotika uppgick fram till mitten av augusti i år till 3 315 kilo, under fjolåret beslagtogs totalt 5 151 kilo narkotika av polisen.

Siffrorna är från myndigheternas egna sammanställningar över beslagtagna mängder och då saknas narkotiska läkemedel eller preparat i flytande- eller tablettform. Det betyder att beslagen av bland annat Fentanyl och Tramadol saknas liksom betydande delar av beslagen av Ecstasy.

Fotnot: Tullverket sorterar under finansdepartementet. 

 

 

 

Annonser