”Fler tullare behövs för bekämpa gängen”

Beslagen av droger och vapen ökar, men inflödet fortsätter. Med stärkt tull och fler anställda skulle fler kriminella nätverk kunna knäckas, skjutningar minska och tryggheten öka i landet. Det menar tullfackets ordförande Johan Lindgren och Jessica Vikberg, ordförande i RNS, i en debattartikel inför valet.

Gängkriminaliteten och dess utbredning i samhället står högt på agendan när det gäller vilka frågor som dominerar debatten inför stundande riksdagsval. Exemplen på förödande skjutningar och sprängningar är många. Vi vet att antalet skjutningar slår ett rekord vi inte önskar slå och att det 2022 hittills är fler skjutningar än passerade dagar. Vi vet också att varje enskild skjutning beräknas kosta samhället cirka 75 miljoner kronor. Att tredje man drabbas och riskerar livet vet vi från färska fall, nyligen i Eskilstuna där de mest oskyldiga, ett barn och en kvinna skottskadades vid en lekplats.

Medvetenheten är stor om att en betydande del av alla gänguppgörelser kretsar kring narkotikahandeln som göder den ekonomiska brottsligheten och finansierar de kriminella gängens verksamhet.

Förslag om hur nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken ska strypas har kommit under valspurten. Alla brottsförebyggande åtgärder som föreslås för att bryta denna nyrekrytering är viktiga, men ett första, och absolut nödvändigt steg är att minska tillgången på narkotika och vapen i samhället. Det talas mycket om att rekrytera fler poliser och ibland om att satsa på fler lärare och socialarbetare. Vi hör fortfarande för sällan att vi behöver rekrytera fler tullare.

År 2021 gjorde svenska tullen 6298 narkotikabeslag, beslag av 22 138 explosiva varor, 85 skjutvapen samt 2472 farliga föremål och andra vapen.

Tullverket bör ges möjlighet att hitta ännu mer narkotika och vapen och knäcka ännu fler av de nätverk som underminerar medborgarnas rätt till trygghet inne i landet.

De flesta är eniga om att den katastrofala utvecklingen med våld och skjutningar måste stoppas nu. De politiska förslagen är många där fler brottsförebyggande åtgärder, straffskärpningar och helt nya brottskategorier står högt på dagordningen. Ska Sverige bryta trenden behöver dygnets alla timmar användas för att förebygga och trygga, förhindra och lindra. Alltså behöver vi ges möjligheter att samverka brett och på djupet.

För det krävs ett helhetsgrepp om trygghetsutmaningarna, där politiken ser alla de samhällsekonomiska vinsterna som finns att göra genom att involvera fler aktörer på riks- och kommunnivå och inte belasta enbart polisen i arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Tullverkets resurser har de senaste åren förstärkts vilket möjliggjort att återuppbyggnaden av tullen har kunnat fortskrida och rekrytering av fler tulltjänstemän kunnat inledas. Och vi välkomnar att nu inför valet partier vill satsa mer på tullen och att regeringen vill stärka myndigheten.

Men det räcker inte! Fortfarande finns tullen på för få platser och på för få av dygnets timmar för att kunna göra större skillnad med sina insatser som rent logiskt avlastar polisens arbete.

Den grova organiserade brottsligheten opererar inte bara vid införsel av illegala varor utan en avsevärd brottslighet sker också vid utförsel av stöldgods från Sverige vilket är ett för samhället stort problem. Att Tullverket i större utsträckning ska kunna agera vid gränsen vid såväl införsel som utförsel ser vi idag i flera politiska förslag.

För att det ska vara möjligt krävs, ytterligare förstärkningar och betydligt fler tulltjänstemän behöver rekryteras. En sammanhållen strategi och en varaktig anslagsförstärkning som möjliggör att återuppbyggnaden av den under flera år nedmonterade tullverksamheten kan fortsätta skulle effektivt bidra till en säkrare gräns och ökad säkerhet i samhället. Att förstärka med fler tulltjänstemän vid gränsen, på flygplatser och i hamnar och med underrättelseverksamhet, brottsutredning och spaning med mera kan dessutom göras relativt snabbt.

Alla i samhället drabbas på olika vis av konsekvenserna av ett ökat inflöde av vapen och droger. I våra olika roller möter vi offer i alla åldrar. Vi behöver kombinera att ”släcka bränder” med att förebygga, samt att stärka där det går att stärka. Tullverket är en viktig del i det arbetet.

av

JOHAN LINDGREN – förbundsordförande Tull-Kust
JESSICA VIKBERG – ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Tullen

Tullverket har efter flera år av minskad personal fått extra resurser och har idag cirka 2 300 anställda. Beslagen av narkotika har ökat i år (tullen hittills cirka 2,1 ton och polisen 3,3 ton), men enligt tullen är det bara en liten andel som stoppas vid gränsen av alla droger som smugglas in landet.

Flera partier – såsom S och M – är eniga om att tullen behöver förstärkas, att dess roll mot organiserad brottslighet är viktig. Enligt finansminister Mikael Damberg (S) kommer cirka 100 nya tullare anställas i år. Men räcker det?
/Drugnews

Annonser