Smuggelligor kartlägger tullen

Fler varor strömmar in i över Sveriges gränser i takt med ökad näthandel och ger samtidigt kriminella nätverk större möjligheter att smuggla in narkotika, vapen och andra illegala varor. De kartlägger tullens bemanning och arbetssätt för att undvika kontroll, visar en ny underrättelserapport.

Tullverket har märkt hur brottsnätverk samlar in information om hur myndigheten arbetar, hur bemanning ser ut vid olika gränsövergångar och under vilka tider som trafikflöden är större för att då köra över gränsen med smuggelgods för att undvika kontroll.

Charlotte Svensson. Foto: Tullverket

– Det är en sofistikerad verksamhet som vi behöver ha kunskap om. Man använder sig av det legala flödet och det är en stor utmaning för oss, säger Charlotte Svensson, generaltulldirektör till Sveriges Radio.

Av rapporten framgår även att smulligor infiltrerar och startar egna företag för att kontrollera hela leveranskedjan av varor. Och den ökade e-handeln har ökat möjligheten för de kriminella att smyga in.

Bland annat kan kriminella utnyttja att många logistik- och transportföretag har målet att köra fullastat och då kan sena kunder erbjudas icke-kontrakterade laster (s.k. spot-laster) i sista minuten för att fylla utrymmet i ekipagen.

 – Vi ser en utveckling där kriminella grupperingar som smugglar narkotika i allt större utsträckning kontrollerar hela kedjan från produktion till köpare. De har till och med system för att försäkra narkotikalaster. Om en last stoppas av oss så skickar säljaren en ersättningslast till köparen, säger Björn Lidö, chef på Tullverkets underrättelseavdelning, i ett pressmeddelande.

Men brottslingar kan även genom ’”motspaning” få kunskap om tullens arbete och metoder via information som myndigheten lämnar vid rättegångar och tullens sårbarhet utnyttjas ”systematiskt”.

Tullverket ska framöver stärka sina kontroller och arbeta mer underrättelsebaserat och byta information med kollegor utomland för att möta utvecklingen.

I rapporten Externa hot mot Tullverkets operativa verksamhet” (pdf-fil, 29 sidor) som släpptes i torsdags, framgår att varuflödet till landet väntas öka 2022. Tullen bedömer även att efterfrågan på vapen är hög och att smuggling från västra Balkan är ett fortsatt problem.

Smuggling av narkotika har fortsatt under pandemin och kriminella nätverk har snabbt anpassat sina smuggelmetoder till nya hamnar, gränspassager, utnyttja yrkestrafik, fartyg och andra trafikflöden efter riskbedömning. Containrar kan gömma cannabis, kokain och tobak, men även växtdrogen khat. Smuggling av syntetiska katinoner (3-CMC) bedöms komma öka och när punktskatter på cigaretter och alkohol höjs från 2023, så befaras illegal införsel av dessa åter skjuta fart, enligt tullens rapport.

Även post- och kurirflödet utnyttjas av kriminella och där gör tullen även grova beslag, exempelvis av vapen, amfetamin, cannabis och narkotiska läkemedel.

Annonser