Ökade befogenheter för tullen

Tullare ska få ökade befogenheter att använda våld, kroppsvisitera och beslagta fordon. Det föreslås i en utredning om en ny tullbefogenhetslag som överlämnats till regeringen.

Genrebild. Tullkontroll. Foto: Tullverket

Utredaren Gunnel Lindberg föreslår att tullens befogenheter samlas i en särskild ny lag, tullbefogenhetslagen. Enligt henne kommer det båda att göra tullens verksamhet mer effektiv och öka den enskildes rättssäkerhet.

Bland förslagen som utredningen presenterar i finns bland annat utökad rätt för tulltjänstemän att använda våld i tjänsteutövningen, nya möjligheter att stoppa transportmedel och kontrollera försändelser som förs in i eller ut ur landet.

Utredningen föreslår även att Tullverket ska kunna kroppsvisitera personer i samband med förhör och avvisa eller avlägsna ordningsstörande personer. Utredningen vill också ge myndigheten utökad rätt att samla in information från transportföretag för att på så sätt kunna förbättra underrättelsearbetet.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson
Generaltulldirektör Charlotte Svensson välkomnar förslagen.
Foto: Tullverket

Generaltulldirektör Charlotte Svensson välkomnar förslagen i utredningen.

– För snart två år sedan lyfte jag behovet av en samlad översyn av lagstiftningen. Därför är det väldigt glädjande att se att utredningen går oss tillmötes på nästan alla punkter, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i ett pressmeddelande.

Enligt tullen skulle de lagändringar som utredningen föreslår innebära att alla de olika lagar som idag styr Tullverkets arbete samlas i en lag och att Tullverkets befogenheter ökar och blir tydligare.

– Vi skulle få bättre befogenheter att hjälpa polisen i deras arbete, utökade befogenheter att stoppa fordon och utföra skyddsvisitation i samband med förhör. Vi skulle också få ökade möjligheter att använda de bokningsuppgifter som transportföretag lämnar till oss vilket skulle underlätta planering av kontroller, säger Charlotte Svensson.

Charlotte Svensson anser att även  arbetet med att undersöka paket och brev skulle förbättras om förslagen genomförs.

–Det är bara några av de välkomna förändringar som finns i förslaget och som skulle förbättra Tullverkets möjligheter att bidra i kampen mot brottsligheten. Det är nu angeläget att regeringen prioriterar det fortsatta arbetet med förslaget, betonar Charlotte Svensson.

Regeringen gav dock inget klart besked i samband med att Gunnel Lindbergs utredning överlämnades.

–Alla myndigheter ska ha de verktyg, anställda och befogenheter som behövs för att bekämpa den organiserade brottsligheten och jag ser nu fram mot att ta del av utredningens delbetänkande i detalj, säger finansminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande .

Utredningen överlämnades den 2 september 2022 och ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Utredningen:Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid, SOU 2022:48 (pdf) 

 

Annonser