Tullen ska få stoppa postade vapen

Tullverket förslås i en proposition från mars nästa år kunna hålla kvar post för kontroll som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor.

Idag är det bara möjligt att lägga en s.k. postspärr för paket som misstänks innehålla narkotika. Men för att stärka tullens möjlighet att hejda strömmen av vapen, delar av vapen och ammunition över gränsen, så vill regeringen att postkontrollen utvidgas. Idag krävs ett åklagarbeslut.

Postföretag blir skyldiga att anmäla misstänka försändelser och ska även gälla kurirföretag som DHL, UPS med flera. Ett beslut om kvarhålla paket får gälla högst en månad för kontroll.

– Det blir ytterligare ett verktyg för tullen, sa finansminister Magdalena Andersson (S), som ansvarar för tullen, till TT förra månaden innan förslaget var klart.

Regeringens Förslaget lämnades i tisdags till riksdagen och lagändringarna föreslås gälla från 1 mars 2021.

En utredning ser även över möjligheter för brevbärare och postombud att larma polis och tull om de misstänker att paket innehåller narkotika eller vapen. Utredningen som ser över postlagens bestämmelse om tystnadsplikt ska redovisas senaste i slutet april nästa år.

 • Fotnot: Propositionen ”Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar, prop. 2020/21:49 (pdf-fil, 72 sidor)”.

Annonser