Tullens befogenheter ska ses över

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter. Syftet är att modernisera ett idag komplicerat regelverk och vässa verktygen mot bland annat organiserad brottslighet.

– Narkotika, sprängmedel och vapen är centrala verktyg för den organiserade brottsligheten. De ska stoppas vid gränsen. Därför har vi byggt ut Tullverket och nu tar vi ett helhetsgrepp om Tullverkets befogenheter, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff i torsdags.

Hon nämnde att regeringen gett Tullverket ökade resurser och befogenheter senaste åren och antalet årsanställda har från att tidigare minskat kunnat öka igen. Tullen har – efter ökade kontroller i yrkestrafiken – gjort kraftigt ökade beslag under pandemin, särskilt av cannabis, kokain och skjutvapen.

Och nu är det dags att ta ett ”samlat helhetsgrepp” kring tullen, enligt finansministern. De lagar som styr Tullverkets befogenheter är idag delade på flera författningar och har blivit ”komplexa och omoderna”, som även myndigheten själv påtalat.

Finansminister Magdalena Andersson

Nya utredningen får i uppgift att se hur de kan samlas bättre. Samt att även överväga om tullen ska ges ytterligare befogenheter, exempelvis att mer kunna bistå polisen i dess brottsbekämpande verksamhet.

Men att tullen även ska kontrollera utgående trafikflöde och leta misstänkt stöldgods för att stoppa internationella stöldligor anser Magdalena Andersson inte bör ingå i tullens uppgifter.

– Nej, det är polisens ansvar, de är proffs på att jaga tjuvar och ta hand om stöldgods, även om tullen kan hjälpa till. Men att om myndigheter skulle byta arbetsuppgifter med varandra så skulle stöldligor stoppas – det tror jag är en naiv tanke, svarade hon på en pressfråga.

Särskild utredare att se över tullens framtida befogenheter blir förre överklagaren Gunnel Lindberg, som bl. a tidigare utrett kustbevakningens befogenheter.
Uppdraget ska redovisas senast 16 maj 2022.

Annonser