Tullsatsning kräver utrustning och utbildning

Johan Lindgren, ordförande för Tull-Kust, välkomnar Tullbefogenhetsutredningens förslag, men påpekar att förändringarna också kräver satsningar.
”Det ställer större krav på antal, utrustning och utbildning och det finns ett arbetsmiljöinslag som vi lyfter”, säger Johan Lindgren till Drugnews.


Johan Lindgren, ordförande för Tull-Kust, som organiserar anställda i Tullverket och Kustbevakningen, tycker att det är bra att tullen får en samlad reglering av alla befogenheter på ett och samma ställe, på liknande sätt som för Polisen och Kustbevakningen.

–Det här blir tydligare ur ett tullperspektiv och ett stöd för dem som jobbar i verksamheten, säger Johan Lindgren till Drugnews.

Johan Lindgren påpekar att tullen opererar mot grov organiserad brottslighet, och då är det nödvändigt att de har de resurser och de verktyg som behövs för att kunna ingripa.

–När man tydliggör och ger mer befogenheter och att tullen ska bistå polisen, så innebär det också en större belastning om Tullverket ska kunna leverera, säger Johan Lindgren.

Tullverket behöver också vara rustad för att möta de ökade förväntningarna och de ökade befogenheterna påpekar Johan Lindgren.

–Det ställer större krav på antal, utrustning och utbildning och det finns ett arbetsmiljöinslag som vi lyfter”, säger Johan Lindgren till Drugnews och påpekar att återuppbyggnaden av tullens verksamhet måste fortsätta.

Annonser