Tullen får nya verktyg mot narkotikabrott

Regeringen vill ge Tullverket möjlighet att utreda även brott som innehav och bruk av narkotika, samt innehav av dopingmedel och hälsofarliga varor. Förslaget lämnas nu till lagrådet.

Tullen påträffar ibland misstänkta mindre narkotikabrott idag i samband med gränskontroll av exempelvis smuggelbrott och vid ingripande mot rattfylleri. Men måste idag lämna över ärendena till polisen för vidare utredning.

För att effektivisera lagföring och avlasta åklagare från ringa drogbrott, så föreslås nu tullen från 1 augusti få utreda misstänkta enklare brott. Regeringen hoppas därmed att arbete mot narkotika kan stärkas.

I lagrådsremissen föreslås också att åklagare mer än idag ska kunna anlita biträde av tullen vid förundersökning av brott.

Däremot dröjer besked om när Tullverket ska få befogenheter att ingripa mot stöldligor på väg ut ur landet. Idag måste polis tillkallas vid sådana misstänkta brott för kontroll av fordon och personer, vilket gör att stöldgods ofta hinner lämna landet. Regeringen har tidigare utlovat sådana utökade befogenheter till tullen.

• Fotnot: Lagrådsremissen ”Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket”.

Annonser