RMV: nätdroger dödar allt fler

0-prep-Molekyl3.jpgDödsfall kopplade till drogsubstanser som säljs via internet har ökat i landet senaste tre åren, enligt preliminära data från Rättsmedicinalverket. Särskilt oreglerade varianter av opioiden fentanyl står bakom ökningen.

Rättsmedicinalverket har sammanställt obduktionsfall åren 2007 – 2015 där nätdroger har påträffats.
– Vi ser ökade dödsfall kopplade till nätdroger, Nya psykoaktiva substanser, särskilt senaste tre åren, säger Gisela Pettersson, specialläkare i rättsmedicin vid RMV:s avdelning i Umeå, till Drugnews.

Gisela Pettersson. Foto: John Henzlert/RMV
Gisela Pettersson. Foto: John Henzlert/RMV

Hon redovisade siffrorna på konferensen Drogfokus i Uppsala i torsdags. Sedan 2007 har 388 obducerade avlidna upptäckts som haft en eller flera nätdroger i kroppen. I åtminstone 135 av dödsfallen har drogen lett till direkt förgiftning.

Det har handlat om allt från Spice-varianter (en epidemi med syntetiska cannabinoider för några sedan, tio dödsfall konstaterades ifjol) till centralstimulerande katinoner och syntetiska opioider som inte varit förbjudna när de säljs via drogsajter på nätet. Hela 70 procent av dödsfallen har inträffat senaste tre åren, och en tredjedel ifjol.

– Vi kan se ett stort kluster av dödsfall 2015 som verkar kan kopplas till fentanyl-varianter, bland annat Acetylfentanyl som nu äntligen har klassats. Men näthandlarna rear ut drogerna veckor innan och fler riskerar därmed att avlida. Det är mycket cyniskt, säger hon.

Fentanyl är en potent, svårdoserad opiat (starkare än heroin, sägs det) och finns dels som registrerat läkemedel som bland annat plåster mot svår smärta. Men som även läckt ut till missbrukare och lett till flera dödsfall.

Nässprayer mm Foto: Polisen
Nässprayer mm Foto: Polisen

Det finns också andra varianter där samvetslösa kemister har ändrat en molekyl för att kringgå förbudet. Dessa säljs lagligt ett tag via nätet för intag ofta via nässpray eller tuggtabletter.

– Det är en livsfarlig katt- och råttalek där lagstiftningen tyvärr släpar efter, säger Gisela Pettersson.

Vilka är då de som avlider med nätdroger i kroppen? Generellt visar RMV:s sammanställning att flera är män i 30-årsåldern med redan etablerat missbruk och som övergått till att handla on-line.
– De använder nätet som ny kran, bor i hela landet och låter posten bära hem försändelsen. Men vi ser även att efter klassning, så upphör handel med och dödsfall av just det ämnet. Det vill säga klassning verkar fungera, säger hon.

Ett 60-tal nya drogsubstanser har dykt upp per år senaste åren i Sverige och klassningsproceduren tar tid. Farlighet, utbredning och innehåll måste utredas innan regeringen kan besluta om att stoppa handeln genom klassa som narkotika- eller hälsofarlig vara.
Akrylfentanyl klassades i augusti efter utredning, men det finns nu flera nya farliga varianter ute.

• Hur ska då strömmen av nya oreglerade drogsubstanser kunna hejdas?
– Jag är ingen jurist, utan rättsmedicinare, men visst skulle en gruppklassning av ämnen med lika grundstruktur kunna vara till gagn, svarar Gisela Pettersson.

Polisen har i en annan sammanställning uppskattat att över 180 personer dött i landet med fentanyl i kroppen sedan april 2015 tills idag. De döda har haft antingen läkemedlet eller en fentanylanalog i blodet. Polisen har gjort tillslag på 32 platser senaste veckorna – från Skåne till Västerbotten – och hittat mängder av misstänkt fentanyl, men även amfetamin och hasch.

Regeringen har tillsatt en expertgrupp som ser över hur nya nätdroger effektivare ska kunna stoppas, där ingår att se om familjeklassning av droger med liknande kemisk struktur är en väg. Utredningen har fått förlängd utredningstid till årsskiftet.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser