17 nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att 17 nya substanser som säljs på webbbutiker och debatteras på olika drogforum ska narkotikaklassas. Flera av nätdrogerna kan kopplas till dödsfall i landet.

– I kampen mot narkotika behöver vi se till att även nya droger narkotikaklassas. Varje människa som dör i överdos är en tragedi och vi måste göra vårt yttersta för att minska dödligheten, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Det är Folkhälsomyndigheten som utrett och föreslagit klassningen, utifrån information från vetenskapliga källor, expertnätverk och uppgifter på internet. Och som visar att användning av substanserna har hälsorisker och kan medföra livsfara.

Rättsmedicinalverket har rapporterat om dödsfall kopplade till fem av substanserna och Giftinformationscentralen har lämnat uppgifter om förgiftningsfall som kopplas till tre av dem.

De 17 nya substanser som nu klassas som narkotika är:

• A-CHMINACA, 4F-MDMB-BINACA, CUMYL-5F-P7AICA, CUMYL-PICA, I-AMB, MDMB-4en-PINACA, MMB-022, MMB-CHMICA, SDB-006 och STS-135 som tillhör gruppen cannabinoider.

• 3,4-metylendioxi-U-47700, isopropyl-U-47700, U-49900 och Isotonitazen som tillhör gruppen opioider.
• Och Metamnetamin som tillhör gruppen arylalkylaminer, samt Etakvalon och SL-164 som tillhör gruppen övriga.

Tolv av ämnena har tidigare varit klassade som hälsofarlig vara, men omklassas alltså nu till narkotika.

All hantering av substanserna blir nu olaglig, (förutom för forskning och medicin). Straffskalan för normalgraden av narkotikabrott är fängelse i högst tre år, för synnerligen grovt narkotikabrott är skalan mellan sex och tio års fängelse.

• Läs mer om klassificering av missbrukssubstanser på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser