”Håll koll på vad era barn köper på nätet!”

Regeringen bör starta en informationskampanj om de livsfarliga nätdrogerna. Föräldrar måste bli medvetna om hur lätt det är att få tag på dessa droger, skriver Anna Hedh, EU-parlamentariker (S). På tre år har fentanyl-varianter skördat 349 liv i Sverige.

Just nu marknadsförs och säljs livsfarliga syntetiska droger billigt till barn och unga på nätet. Den här veckan åtalades två bröder från Stockholm för att ha sålt varianter av den vanliga nätdrogen fentanyl. Åtta av brödernas kunder har dött.

Det är dags att Sveriges regering tar tag i frågan.

Jag är ansvarig socialdemokratisk förhandlare i europaparlamentet för att skydda våra unga genom att snabbt klassa och förbjuda nätdroger. Vi reglerar utbudet i EU, men även efterfrågan måste tyglas om vi vill förhindra att fler unga kommer till skada.

 Därför vänder jag mig hemåt och uppmanar regeringen att satsa på informationskampanjer för att upplysa barn och föräldrar om hur starka och farliga de syntetiska drogerna faktiskt är.

Nätdrogerna är extra farliga eftersom de är skadliga i så små doser, vilket också gör det enklare att skicka dem obemärkt via posten. Det gör dem dessutom svårdoserade och extra riskabla att använda.

De psykoaktiva drogerna är ofta 50 gånger så starka som heroin. Doseringen blir extra osäker när den görs med nässprejflaskor, som ofta är fallet med den vanliga nätdrogen fentanyl. Bara förra året dog över hundra personer av fentanylvarianter.

Substanserna är ofta fullt lagliga, trots att de är livsfarliga. Det beror på att varje drog har en helt unik sammansättning av molekyler. Så snart en drog är på gång att förbjudas, gör tillverkarna en minimal förändring i blandningen och kan börja sälja den nya förändrade drogen lagligt på nätet.

Många av drogerna används också inom sjukvården, vilket försvårar förbud. Till exempel används fentanyl som ett starkt smärtstillande medel.

 Den gamla drogen som är på väg att förbjudas reas ofta ut på nätet när tillverkarna vill tömma lagren. Affärsmodellen hos de som säljer nätdroger är fruktansvärt cynisk – man marknadsför sig medvetet till unga, ofta barn, som tilltalas av de billiga priserna och tillgängligheten över nätet. Drogerna döps till roliga namn för att attrahera nya, yngre användare.

 

Nätdroger är livsfarliga. Att de är svårdoserade och kan innehålla lite vad som helst gör dödligheten hög. Vi gör så gott vi kan i både EU och Sverige för att förbjuda de nya syntetiska droger som dyker upp på marknaden, men det är en kamp i motvind.

Därför måste vi ta oss an faran från andra hållet, genom att starta en informationskampanj riktad till unga och deras föräldrar. EU kan motverka det gränsöverskridande utbudet, men det är bara halva orsaken till problemet – för att verkligen se till att inte fler unga kommer till skada måste vi också prata om efterfrågan.

 Vi måste uppmärksamma ungdomar på hur starka och riskabla de flesta nätdroger är, och på så vis avskräcka och minska efterfrågan. Föräldrar bör också bli mer medvetna om nätdrogernas lättillgänglighet. Det är bra att hålla koll på om barn beställer varor på nätet, och vara uppmärksam på beteendeförändringar.

Ökad fysisk och psykisk frånvaro kan vara ett första tecken på att något inte står rätt till. Det är också bra att försöka lära sig mer om de sidor ens barn surfar på.

Genom att sprida information om risker och göra föräldrar mer uppmärksamma på sina barns nätanvändande kan vi utöver tillgång också bekämpa efterfrågan på de livsfarliga nätdrogerna.

Regeringen bör starta en ordentlig informationskampanj för att upplysa om nätdroger. När livsfarliga droger marknadsförs och säljs till unga och barn måste vi hjälpas åt att tackla problemet från alla håll.

• Fotnot: Artikeln publiceras även i Aftonbladet.

Anna Hedh

av

ANNA HEDH – europaparlamentariker för Socialdemokraterna

Annonser