Ny EU-lag ska effektivare bekämpa nätdroger

LISSABON EU:s förmåga att snabbare reagera mot och stoppa nya psykoaktiva substanser (NPS) ska förbättras med hjälp av ny lagstiftning som gäller från fredag 23 november.

Lagen som antagits i såväl parlamentet och av kommissionen gäller alla medlemsländerna och är avsedd att stärka EU:s varningssystem mot nya droger, påskynda riskbedömning av substanserna och korta kontroll- och klassningsprocessen.

Nya droger – ofta syntetiska som saluförs via internet – har strömmat in i Europa i allt högre takt och lett till allvarliga förgiftningar och dödsfall. När de upptäcks har det ofta tagit lång tid innan de formellt beslutats ska förbjudas i unionen. När Sverige upptäckt och vill klassa en ny drog, så måste hittills först EU ha godkänt det. Och tillverkare har genom ändrat någon kemisk molekyl kunnat kringgå klassning.

2013 fanns cirka 350 psykoaktiva preparat som EU:s drogcentrum i Lissabon (ECNN) övervakade och hade till ifjol ökat till 670 droger.

EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos hoppas att de nya reglerna bättre ska skydda EU-medborgare från ”dessa farliga droger, och särskilt ungdomar”.

Alexis Goosdeel, ECNN. Foto: Drugnews

Också ECNN:s direktör Alexis Goosdeel välkomnar lagen:
– Ökad tillgång av substanser senaste decenniet och skador av dem kräver att vi stärker vårt early-warning-system och kapaciteten att svara. En snabbare rättslig mekanism hjälper oss hålla takten med NPS-fenomenet och se till att snabba åtgärder vidtas för att skydda folkhälsan, säger han i en kommentar.

ECNN och Europol har tillsammans med medlemsstaterna, EU:s läkemedelsmyndighet och kommissionen försökt övervaka nya nätdroger i många år. Med den nya lagen kommer fler EU-organ involveras, exempelvis Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar, kemikaliemyndigheten och myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser