”Personligt ansvar behövs inom folkhälsa”

”Mindre stuprör, mer samverkan och personligt engagemang behövs på folkhälsoområdet”. Det efterlyste folkhälsominister Gabriel Wikström som talade på stora konferensen Drogfokus i Uppsala.

Två dagar gångna veckan har uppåt ett tusen personer besökt seminarier och samtalat och bytt erfarenheter kring hälsofrämjande, förebyggande och stöttande arbete kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) på nationella konferensen Drogfokus i Uppsala.

Sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) invigningstalade vid konferensen som hölls i Uppsala Konsert & Kongress.
– Vi behöver mer samverkan, mer fokus på jämställdhet och mer långsiktighet, sade han till Drugnews.

Samtidigt som det finns ljuspunkter som att medellivslängden ökar, fler mår bättre och ungdomar dricker och röker mindre, så finns det en annan utveckling också.

Det finns gråzoner. Hälsoklyftor ökar i vissa grupper, det skiljer sex års i förväntad levnadsålder mellan hög och lågutbildade, äldre kvinnor dricker mer, narkotikadödlighet ökar…

– Sverige är expert på stuprör och att organisera i samhället. Men finns risk att vi glömmer bort engagemang och personligt ansvar. Institutioner kan inte lösa allt, det behövs att fler aktörer samverkar och att alla drar åt samma håll, var ministerns budskap på konferensen.

Han uppmanar till sociala investeringar för att ge förutsättningar för ett bra liv. Och att tidiga stödinsatser vid mindre problem är billigare än att vänta tills individer senare hamnar riktigt snett – fängelse, rehabilitering och sociala åtgärder kan kosta 50-60 miljoner kronor under ett liv.

Bredare samverkan, mer engagemang och ansvarstagande, mindre stuprörs-tänk är något ministern skickade med till åhörarna
– Ni kan göra skillnad!, sade Gabriel Wikström och rusade vidare till tåget.

Många besökare på Drogfokus var från kommuner, vården och länsstyrelser, myndigheter och universitetvärlden. Men även utställare och över 70 föreläsare och juniorforskare deltog.

Fred Nyberg
Professor Fred Nyberg

– Även om mycket går åt rätt håll, så finns stora utmaningar på ANDT-området. Exempelvis ökad dödlighet av narkotika, missbruk av opioidläkemedel och flöde av nya nätdroger, säger Fred Nyberg, beroendeforskare och senior professor Uppsala universitet, till Drugnews.

Nyberg, som varit något av konferensvärd leder annars nätverket U-fold, ett forum om läkemedels- och drogberoende där Uppsala universitet, staden, vården och regionen samverkar sedan några år.
På konferensen föreläste han själv just om hur ökad förskrivning av smärtstillande läkemedel i USA följts av beroende och även leder till ökat missbruk av heroin och fler dödsfall. I Sverige pågår nu en liknande trend.

Den nationella konferensen Drogfokus har en mer bred inriktning än Sverige mot Narkotika (som den är sprungen ur).
– Drogfokus är lite mer myndighetsstyrt och här får även harm-reduction-idéer plats, medan Sverige mot narkotika är mer folkrörelsestyrt och restriktivt. Men båda behövs, tycker jag, säger Fred Nyberg som föreläst på båda.

Professor Gerhard Hastings
Professor Gerhard Hastings. Foto: Drugnews

En uppskattad föreläsare vid invigningen var professor Gerhard Hastings, från University of Stirling, i Skottland. Han berättade om ur tobaks-, alkohol- och livsmedelsindustrin lobbar och använder social marknadsföring för att växa.

Hans budskap är att tänka själv, ifrågasätta och vägra delta.
– Det behövs inte alltid revolution för förändring. Människor har samvete och kan göra egna val. Säga att jag ställer mig inte bakom detta. Det ger effekt, sade han.

• Biennalen Drogfokus lämnar nu över stafettpinnen till Förebygg.Nu som hålls 15-16 november nästa år i Göteborg.

• UR filmade delar av konferensen som ska visas senare på SVT.

Annonser