”Frigör folkhälsofrågorna från smittskyddet”

Sammanslagningen av Folkhälsoinstitutet med Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten var ett strategiskt misstag och regeringen tillåter att myndigheten missköter alkoholfrågan. Det skriver fem ledamöter från Alkoholpolitiskt forum på DN:s debattsida.

Det är alkoholläkaren Sven Andréasson och riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L), Elin Lundgren (S), Lars-Axel Nordell (KD) och Per Lodenius (C) som skrivit debattartikeln i Dagens Nyheter.

De konstaterar att den nya Folkhälsomyndigheten inte verkar bry sig om folkhälsoarbete och att man inte längre jobbar med spridning och utveckling av metoder för förebyggande arbete.

”Varför låter regeringen den ledande myndigheten missköta denna fråga” undrar debattörerna och kräver att folkhälsofrågorna frigörs från smittskyddsfrågorna.

”Ett på så sätt befriat, riktigt Folkhälsoinstitut kan ta ledningen i att genomföra den ANDT-strategi som Folkhälsomyndigheten inte visat sig ha vilja eller förmåga att driva”, skriver debattörerna.

Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

Annonser