Nio nya nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat narkotikaklassa nio substanser som säljs och diskuteras på olika drogforum på nätet. Flera av dem har kopplats till dödsfall i Sverige.


Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande på torsdagen.

De nio substanser som narkotikaklassas, och inte har någon medicinsk användning, är:
Bretazenil, som är en bensodiazepin.
Benocyklidin som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer.
Brorfin och metonitazen som är opioider.
4-AcO-MET
och 4-HO-MPT som tillhör gruppen indolalkylaminer av typen tryptaminer. Och 2C-E som är en fentylamin. Alfa-PiHP som är en katinon. Samt ADB-BUTINACA som är en cannabinoid.

Dessutom ska tre andra substanser nu klassas som hälsofarliga.

Det är Folkhälsomyndigheten som utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och kontinuerligt lämnar förslag till regeringen som beslutar om vilka som ska klassas.

Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grova narkotikabrott är straffskalan mellan sex och tio års fängelse.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser