Så ska nätdroger stoppas snabbare

[Uppdat] Regeringens särskilde utredare Thomas Rolén föreslår flera åtgärder för att korta klassningstiden av nya nätdroger, bland annat att polisen anonymt får beställa misstänkta substanser. Men anser inte familjeklassning är en framkomlig väg. /Tretton nya substanser förbjöds i veckan.

Efter längre tids utredning av Folkhälsomyndigheten beslutade regeringen i tisdags att klassa fyra nya substanser som narkotika och nio som hälsofarlig vara. Dessutom omregleras en till narkotika. De aktuella drogerna (se fotnot nedan) har ingen medicinsk användning, utan brukas bara som rusmedel. Ofta av unga köpare.
Tidigare i år har regeringen klassat 33 andra substanser som narkotika eller hälsofarlig vara.

– Den här typen av substanser kan vara mycket farliga och framförallt når de allt fler unga. Vi vet till exempel att furanylfentanyl under det senaste året har orsakat flera dödsfall bara i Sverige. För att minska narkotikadödligheten generellt är det viktigt att nya farliga substanser som dyker upp klassas så snabbt som möjligt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

Försäljning av nätdroger har ökat senare år, över 100 upptäcktes i EU 2014, och så även dödsfallen. Rättsmedicinalverket konstaterade nyligen i en preliminär rapport att dödsfall kopplade till drogämnen som säljs via nätet har ökat oroande. Sedan 2007 har 388 obducerade avlidna upptäckte med en eller flera nätdroger i kroppen, i minst 135 dödsfall konstaterade direkt drogförgiftning.

70 procent av dödsfallen hade inträffat senaste tre åren, och en tredjedel ifjol. Det handlar bland annat om syntetiska cannabinoider (Spice-varianter), centralstimulerade katinoner och syntetiska opioider som inte varit förbjudna vid försäljningstillfället. Särskilt stort kluster av dödsfall senaste året finns till fentanyl-varianter.

De nya psykoaktiva substanserna (NPS) tas ofta fram i laboratorier och kan genom att ändra någon molekyl kringgå tidigare förbud. Riksdagens socialutskott och flera experter har efterlyst en generisk klassning istället, att droger med liknande kemisk struktur kan förbjudas gemensamt istället för en och en.

Regeringen tillsatte efter ökade förgiftningar och dödsfall en utredning för en bred översyn av klassificering och problem med NPS-droger. Men i slutbetänkandet som lämnades i torsdags till folkhälsoministern, så finns inte något förslag med generisk klassning med.

Utredare Thomas Rolén

– Vi har funnit att gruppklassificeringar riskerar träffa för brett och klassa ofarliga ämnen också och blir alltför rättsosäkert. Dessutom skulle sådan klassning kunna fastna i en oändlig process i domstolar, säger kammarrättspresident Thomas Rolén, som lett nätdrogsutredningen, till Drugnews.

På nära 30 sidor i betänkandet förs ett resonemang om varför familjeklassning kan leda till mer problem än lösning. Utredningen hänvisar även till erfarenhet i Danmark, Norge och Storbritannien som delvis valt det klassningssystemet.

Som alternativ föreslås istället pröva den finska vägen – att det ska räcka med att en ny substans ”kan antas” vara farlig för liv eller hälsa för att kunna klassa som hälsofarlig vara och förbjuda nätbutiker att saluföra.

Idag måste Folkhälsomyndigheten under långa noggranna analyser visa att den är hälsofarlig innan regeringen kan besluta om klassning som narkotika eller hälsofarlig vara. Nätutredningen vill nu att myndigheten ”rycker upp sig” och gör snabbare analyser.

För att underlätta upptäckt och analys nya droger föreslås polisen få beställa misstänkta substanser under skydd av anonymitet. Dessutom att Kemikalieinspektionen ska kunna gå in och besluta om tillfälligt säljförbud av vissa preparat för nätbutiker.

– Med en sådan bukett av åtgärder hoppas vi korta tiden för klassning avsevärt och därmed snabbare få bort nätdrogerna från marknaden. Tidaspekten är avgörande – kan en ny substans klassas på en månad istället för uppåt ett år, så blir det olönsamt för näthandlare att ta in nya varor, säger  Rolén.

Polisen beräknar att det finns ett tjugotal nätbutiker i landet som säljer nätdroger. De som finns i utlandet kan bli svårare att stoppa – men att sälja klassade droger på svenska marknaden blir då straffbart.

– Vi tror att nya nätdroger effektivare kan stoppas på detta sätt och på så sätt bidra till att minska dödsfallen av droger. Varje sparat liv är en framgång, säger Thomas Rolén.

Folkhälsominister Wikström blev förvånad över att utredningen inte föreslår familjeklassning, vilket han trott var en framkomlig väg. Men tycker att utredningen ändå innehåller intressanta förslag, Och han säger till TT att det viktiga inte är hur, utan att, processen med klassificering snabbas upp.

Nu ska regeringen se över nätutredningens förslag och skicka det på remiss. Lagändringar kräver riksdagens godkännande. Utredningen föreslår att nytt klassificeringssystem kan träda i kraft 1 januari 2018.

Slutbetänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser, (SOU 2016_93, pdf-fil (403 sidor).

• Fotnot: De nya substanser som regeringen i veckan beslutat klassificera som narkotika är: 4-AcO-DMT, flunitrazolam, N-desmetylflunitrazepam, isobutyrfentanyl, samt att furanylfentanyl (Fu-F) omregleras till narkotika.
Följande substanser klassas som hälsofarliga varor: 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF) 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF), valerylfentanyl, 2-fluorofentanyl, cyklopentylfentanyl, tetrahydrofuranfentanyl (THF-F), metoxiacetylfentanyl, 4-MeO-alfa-POP, CUMYL-4CN-BINACA. Klassning träder i kraft 25 januari 2017.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser